Missie

Als je bij Makro in Nederland werkt bouw je pensioen op bij Metro Pensioenfonds. Om ervoor te zorgen dat Metro Pensioenfonds je pensioen vroeger of later ook echt kan uitbetalen, moet het pensioenfonds financieel gezond zijn en blijven. Onze organisatie en beleid zijn dan ook zo ingericht dat we kunnen bijsturen waar dat nodig is. Het belang van jou als deelnemer of gepensioneerde staat daarbij altijd voorop.

Wie zijn wij?
Metro Pensioenfonds is het ondernemingspensioenfonds voor Makro Nederland en aangesloten bedrijven. We zijn verantwoordelijk voor de opbouw en uitbetaling van pensioenen van in totaal meer dan 10.000 medewerkers, ex-medewerkers, gepensioneerden en hun nabestaanden. Metro Pensioenfonds is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en een eigen beleid. Het beleid wordt voorbereid door een aantal interne commissies en het bestuursmanagement, maar ook maken we gebruik van de nodige expertise van buiten het pensioenfonds.

Missie en visie
In het gevoerde beleid staat het belang van de deelnemers en gepensioneerden altijd voorop. Het bestuur heeft hierbij als belangrijkste taak te zorgen voor een goede financiële beheersing en een evenwichtige belangenafweging. Het bestuur volgt daarbij het door haar uitgezette beleid, volgt de normen van goed pensioenfondsbestuur en werkt nauw samen met de werkgever, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. Externe dienstverleners op het gebied van pensioenuitvoering en vermogensbeheer worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig geëvalueerd.

Zo kan de missie het beste worden gerealiseerd
Het op effici├źnte wijze uitvoeren van de pensioenovereenkomsten van Makro en aangesloten ondernemingen met evenwichtige afweging van de belangen van alle (voormalige) deelnemers, gepensioneerden en werkgever. Kernwaarden hierbij zijn: ondernemend, verbindend en recht door zee. Ons pensioenfonds heeft de volgende visie op de uitvoering van de pensioenovereenkomsten in de komende jaren:

  • We willen de opgebouwde pensioenen nakomen en streven naar toeslagverlening.
  • We willen ook continu├»teit en goede kwaliteit.
  • We willen het vertrouwen hebben van de belanghebbenden dat ons Fonds de missie en visie op de juiste wijze realiseert.