Missie

Als je bij Makro in Nederland werkt bouw je pensioen op bij Metro Pensioenfonds. Om ervoor te zorgen dat Metro Pensioenfonds je pensioen vroeger of later ook echt kan uitbetalen, moet het pensioenfonds financieel gezond zijn en blijven. Onze organisatie en beleid zijn dan ook zo ingericht dat we kunnen bijsturen waar dat nodig is. Het belang van jou als deelnemer of gepensioneerde staat daarbij altijd voorop.

Wie zijn wij?
Metro Pensioenfonds is het ondernemingspensioenfonds voor Makro Nederland en aangesloten bedrijven. We zijn verantwoordelijk voor de opbouw en uitbetaling van pensioenen van in totaal meer dan 10.000 medewerkers, ex-medewerkers, gepensioneerden en hun nabestaanden. Metro Pensioenfonds is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en een eigen beleid. Het beleid wordt voorbereid door een aantal interne commissies en het bestuursmanagement, maar ook maken we gebruik van de nodige expertise van buiten het pensioenfonds.

Missie en visie
In het gevoerde beleid staat het belang van de deelnemers en gepensioneerden altijd voorop. Het bestuur heeft hierbij als belangrijkste taak te zorgen voor een goede financiële beheersing en een evenwichtige belangenafweging. Het bestuur volgt daarbij het door haar uitgezette beleid, volgt de normen van goed pensioenfondsbestuur en werkt nauw samen met de werkgever, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. Externe dienstverleners op het gebied van pensioenuitvoering en vermogensbeheer worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig geëvalueerd. Zo kan de hoofddoelstelling het beste worden gerealiseerd: inkomen verzorgen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Vertrouwen van belanghebbenden dat het pensioenfonds deze taak serieus neemt en goed uitvoert, is een voorwaarde voor de continuïteit van het pensioenfonds.