Hoe staat jouw pensioen ervoor?

Elk jaar ontvang je een pensioenoverzicht met jouw persoonlijke pensioengegevens. Je pensioen is belangrijk. Bekijk het overzicht daarom goed. Zo weet je hoe je pensioen ervoor staat.

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vind je bij Mijn pensioen
Dit is een digitale versie, die je ophaalt via Mijn pensioen. Je kunt daar gemakkelijk en veilig inloggen via DigiD.

We laten weten of je UPO er is via jouw e-mailadres
Heb je jouw (privé) e-mailadres al doorgeven? Dat kan ook via Mijn pensioen, via Home >> Snel regelen >> Contactgegevens wijzigen. We gebruiken je e-mailadres alleen om je te laten weten hoe het met je pensioen en pensioenregeling is.

Mijn Pensioen

Overzicht met andere pensioenen erbij
Bij mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) vind je jouw pensioen van de overheid en je (eerdere) werkgever(s). Daar log je ook in met jouw DigiD.

Verwachtingen als het economisch mee- of tegenzit
Op je UPO lees je hoeveel pensioen je later naar verwachting van jouw pensioenfonds krijgt. Ook zie je hoeveel risico je loopt met je pensioen als het economisch meezit of tegenzit. Je ziet een schatting van jouw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Bij Vooruitblik lees je hierover meer.

Pensioenoverzicht

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Ieder jaar vind je een nieuw pensioenoverzicht bij Mijn Pensioen bij Mijn archief. Eens in de 5 jaar sturen wij je een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

Mijn Pensioen

Ben je ex-partner?
Dan krijg je eens per 5 jaar een pensioenoverzicht. Zowel de gewezen deelnemer als de ex-partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Het verevende pensioen vind je terug op dit overzicht. Je kunt ook een kopie van het pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Ben je gewezen deelnemer?
Dan is het verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van je pensioen als je een bevestiging van ons hebt gekregen. Je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Kreeg je nog geen bevestiging? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Je vindt jouw pensioenoverzicht jaarlijks op Mijn pensioen in Mijn Archief. Je kunt ook een kopie van jouw pensioenoverzicht bij ons klantteam per e-mail opvragen.

Mijn Pensioen

De naam van je partner is dan niet bij ons bekend. Bij Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je een overzicht van jouw totale pensioen. Ook zie je hier wat je hebt opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW je kan verwachten.

Je mag je inleg voor een lijfrente of banksparen aftrekken in jouw belastingaangifte. Hiervoor heb je jouw factor A nodig. De factor A geeft aan hoeveel je pensioen in een jaar is aangegroeid. De factor A die je nodig hebt, vind je in jouw UPO van het voorgaande jaar. Je hebt geen pensioenaangroei vanaf het moment dat je met pensioen bent.