Pensioenregeling bij Metro Pensioenfonds

Je bouwt bij ons pensioen op vanaf je 21e. Je pensioenopbouw start als je meer dan 2 maanden onafgebroken bij je werkgever in dienst bent. Je bent in die 2 maanden al wel verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen.

Jij en je werkgever betalen samen een premie voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw deel van de premie maandelijks in op je brutosalaris. Het bedrag staat op je loonstrook. Je werkgever, Makro, draagt de hele premie af aan Metro Pensioenfonds. Vanaf je pensioendatum krijg je van ons maandelijks een pensioenuitkering.

Je pensioenregeling is een collectieve beschikbare premieregeling
Dat houdt in dat je werkgever voor alle werknemers een premie voor het pensioen beschikbaar stelt. Je werkgever wil ervoor zorgen dat je elk jaar 1,6% pensioen opbouwt. Hierover zijn afspraken gemaakt met de groepsondernemingsraad. Deze afspraken gelden 5 jaar. Als de premie in een jaar niet voldoende is, bouw je dat jaar minder pensioen op. Het bestuur van Metro Pensioenfonds bepaalt aan het eind van elk jaar hoeveel pensioen je het volgende jaar opbouwt.

Je pensioenopbouw
Elk jaar bouw je een deel van je pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutosalaris, alleen over je ‘pensioengrondslag’. We houden namelijk al rekening met de AOW-uitkering die je later van de overheid krijgt. Het deel van je brutosalaris waarover je geen pensioen opbouwt heet de ‘franchise’. Je pensioengrondslag is je brutosalaris min de franchise. Over je pensioengrondslag bouw je in 2022 1,6% pensioen op. Je bouwt pensioen op over je brutosalaris tot € 114.866,-.

Pensioen voor je partner en kinderen
Overlijd je tijdens je werk bij Makro? Dan krijgt je partner een partnerpensioen. Je partner krijgt deze uitkering levenslang. Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het pensioen dat je zelf zou hebben gekregen. Je kind(eren) krijgen tot een bepaalde leeftijd wezenpensioen. Meer hierover lees je in het Pensioen 1-2-3.

Anw-hiaatpensioen
Je kunt je vrijwillig verzekeren voor het Anw-hiaatpensioen. Je kunt deze verzekering alleen afsluiten als je in dienst bent van Makro. Ben je verzekerd en overlijd je? Dan krijgt je partner een aanvullende uitkering van Metro Pensioenfonds. Deze uitkering geldt totdat je partner AOW krijgt of 68 jaar wordt. Lees meer in het Pensioen 1-2-3.

Verhoging van pensioenen
Metro Pensioenfonds probeert je pensioen jaarlijks te indexeren (verhogen). Daarmee houdt je pensioen zoveel mogelijk zijn waarde. Maar dat kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Als je in een bepaald jaar een indexatie krijgt, is het niet zeker of je het jaar daarop weer indexatie krijgt. Ook kan de indexatie in het ene jaar hoger of lager zijn dan in het andere jaar. Indexatie is dus geen recht. Het bestuur van Metro Pensioenfonds beslist over de indexatie. Lees meer bij Verhoging van pensioenen.

Reglementen en statuten

Pensioenregeling per 2021

De nieuwe pensioenregeling geldt voor iedereen die op 1 januari 2021 in dienst is bij Makro.

Ben je voor 1 januari 2021 uit dienst gegaan of was je al met pensioen? Dan verandert er voor jou niets. Het pensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd, blijft ongewijzigd.

Voor het pensioen dat je tot 1 januari 2021 hebt opgebouwd, verandert er niets. Metro Pensioenfonds probeert dit pensioen jaarlijks te indexeren (verhogen). Ben je in dienst? Dan bouw je vanaf 2021 pensioen op in een collectieve beschikbare premieregeling. Als je voor 1 januari 2021 pensioen opbouwde, zie je straks voor elke pensioenregeling een apart bedrag in Mijn Pensioen (kijk bij Mijn pensioen bij).

Mijn Pensioen

De nieuwe pensioenregeling is een collectieve beschikbare premieregeling. Dit is een regeling waarin de werkgever voor alle werknemers een premie voor het pensioen beschikbaar stelt. Vooraf is alleen de hoogte van de premie bekend. Je werkgever en de groepsondernemingsraad hebben afspraken gemaakt die 5 jaar gelden. Hoe hoog je pensioen precies wordt, wordt minder zeker. Het is daarom belangrijk dat je zelf ook af en toe kijkt hoe je pensioen ervoor staat. In Mijn Pensioen zie je al je pensioenbedragen en pensioenoverzichten bij elkaar.

Mijn Pensioen