Pensioenregeling bij Metro Pensioenfonds

Tot en met 31 december 2022 werd pensioen opgebouwd bij Metro Pensioenfonds.

  • Voor het pensioen dat je tot 1 januari 2021 hebt opgebouwd, verandert er niets. Metro Pensioenfonds probeert dit pensioen jaarlijks te indexeren (verhogen).
  • Was je op of na 1 januari 2021 in dienst? Dan bouwde je vanaf dat moment pensioen op in een collectieve beschikbare premieregeling.
  • Vanaf 1 januari 2023 wordt geen pensioen meer opgebouwd bij Metro Pensioenfonds.
  • Ben je voor 1 januari 2023 arbeidsongeschikt geworden? Dan blijft jouw pensioenopbouw bij Metro Pensioenfonds doorlopen zolang je arbeidsongeschikt bent. Is jouw eerste ziektedag vóór 1 januari 2023 en volgt er na 2 jaar een WIA-uitkering? Dan krijg je een premievrijstelling voor de pensioenopbouw bij Metro Pensioenfonds.

Je opgebouwde pensioen blijft wel bij ons staan. Heb je zowel pensioen opgebouwd vóór 2021 als in 2021 en/of 2022, dan zie je straks voor elke pensioenregeling een apart bedrag in Mijn Pensioen.

Mijn Pensioen

Wanneer bouwde je pensioen op bij Metro Pensioenfonds?
Je bouwde bij ons pensioen op vanaf je 21e. Je pensioenopbouw startte als je meer dan 2 maanden onafgebroken bij je werkgever in dienst was. Je was in die 2 maanden al wel verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen.

Vanaf 1 januari 2023 bouw je geen pensioen (meer) op bij Metro Pensioenfonds, maar bij een andere pensioenuitvoerder.

Jij en je werkgever betaalden samen een premie voor je pensioen. Je werkgever hield jouw deel van de premie maandelijks in op je brutosalaris. Het bedrag staat op je loonstrook. Je werkgever, Makro, droeg de hele premie af aan Metro Pensioenfonds. Vanaf je pensioendatum krijg je van ons maandelijks een pensioenuitkering.

Je pensioenregeling was een collectieve beschikbare premieregeling
Dat houdt in dat je werkgever voor alle werknemers een premie voor het pensioen beschikbaar stelde. Je werkgever wilde ervoor zorgen dat je elk jaar 1,6% pensioen opbouwt. Hierover zijn afspraken gemaakt met de groepsondernemingsraad. Deze afspraken gelden 5 jaar. Als de premie in een jaar niet voldoende was, bouwde je dat jaar minder pensioen op. Het bestuur van Metro Pensioenfonds bepaalde aan het eind van elk jaar hoeveel pensioen je het volgende jaar zou opbouwen.

Je pensioenopbouw
Elk jaar bouwde je een deel van je pensioen op. Dat deed je niet over je hele brutosalaris, alleen over je ‘pensioengrondslag’. We hielden namelijk al rekening met de AOW-uitkering die je later van de overheid krijgt. Het deel van je brutosalaris waarover je geen pensioen opbouwt heet de ‘franchise’. Je pensioengrondslag is je brutosalaris (tot het wettelijk maximum) min de franchise. Over je pensioengrondslag bouwde je in 2022 1,6% pensioen op. Je bouwde pensioen op over je brutosalaris tot € 114.866,-.

Pensioen voor je partner en kinderen
Overlijd je? Dan krijgt je partner een partnerpensioen. Je partner krijgt deze uitkering levenslang. Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het pensioen dat je zelf zou hebben gekregen. Je kind(eren) krijgen tot een bepaalde leeftijd wezenpensioen. Meer hierover lees je in het Pensioen 1-2-3.

Check regelmatig hoe je pensioen ervoor staat
De collectieve beschikbare premieregeling is een regeling waarin de werkgever voor alle werknemers een premie voor het pensioen beschikbaar stelde. Vooraf is alleen de hoogte van de premie bekend. Hoe hoog je pensioen precies wordt, wordt minder zeker. Het is daarom belangrijk dat je zelf ook af en toe kijkt hoe je pensioen ervoor staat. In Mijn Pensioen zie je al je pensioenbedragen en pensioenoverzichten bij elkaar.

Mijn Pensioen

Verhoging van pensioenen
Als de prijzen in Europa stijgen, krijg je een toeslag op je pensioen. Als de prijzen in Europa dalen, blijft je pensioen gelijk. Je pensioen wordt dus nooit verlaagd. Wel wordt een verlaging van de prijzen verrekend met toekomstige verhogingen. Daarmee houdt je pensioen zoveel mogelijk zijn waarde. Leidend hierin is inflatie. Als je in een bepaald jaar een indexatie krijgt, is het niet zeker of je dit het jaar daarop weer krijgt. Ook kan de indexatie in het ene jaar hoger of lager zijn dan in het andere jaar. Lees meer bij Verhoging van pensioenen (metropensioenfonds.nl).

Reglementen en statuten