Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds belegt de premie. Dit doen we om de pensioenen betaalbaar te houden. Het geld op een spaarrekening zetten levert namelijk niet genoeg rendement op. In de Verklaring beleggingsbeginselen leggen we onze beleggingsstrategie uit.

Taxonomieverordening
In de Taxonomieverordening staat of een economische activiteit duurzaam is of niet. Op basis van deze verordening geven pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 aan of zij ecologisch duurzaam beleggen. De taxonomieverordening hangt dus nauw samen met de SFDR. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen van dit financiƫle product geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Beleggingsbeleid