Pensioen 123

Welkom bij Pensioen 1-2-3 van Metro Pensioenfonds

Ben je 21 jaar of ouder? En werk je minimaal 2 maanden bij Makro? Dan bouw je pensioen bij ons op.

Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vind je:
- op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- bij Mijn Pensioen.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. Je leest daar ook hoeveel AOW en pensioen je in totaal hebt.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: je kiest zelf hoeveel je wilt weten
- Laag 1: je pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2: wil je meer weten over een onderwerp of je pensioenregeling? Lees dan laag 2.
- Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Je leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Lees je de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt.

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen.

Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar betaal je zelf geen premie meer. Misschien kom je ook in aanmerking voor een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Je leest het in het pensioenreglement in laag 3.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


Dit onderdeel is niet van toepassing op onze pensioenregeling. Je bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook hoef je als je arbeidsongeschikt wordt zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl je pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt. Als je basisjaarloon hoger is dan het maximaal SV-loon (oftewel WIA-loongrens), voorziet de pensioenregeling ook in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als je arbeidsongeschikt wordt.

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen via je werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

Je bouwt elk jaar een deel van je pensioen op. Alle delen samen zijn straks je pensioen. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. Je bouwt pensioen op in een collectieve beschikbare premieregeling. Je werkgever stelt voor alle werknemers een premie voor het pensioen beschikbaar. Als de premie in een jaar niet voldoende is, bouw je dat jaar minder pensioen op.

Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon omdat je vanaf je AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Het deel van je salaris waar je geen pensioen over opbouwt heet de ‘franchise’ en in 2024 bedraagt die € 17.545,-. Ook boven een brutoloon van € 137.800,- wordt geen pensioen opgebouwd. Over het brutoloon min de franchise bouw je in 2024 1,6% aan pensioen op.

Elke maand wordt er premie betaald voor je pensioen. Het deel van de premie dat je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook. Je werkgever betaalt ook pensioenpremie voor jou. Het deel dat de werkgever betaalt, is een stuk hoger dan wat je zelf betaalt.

Welke keuzes heb je zelf?

Verander je van baan? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Wil je je pensioenregeling vergelijken? Dat doe je met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wil je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor je partner? Je kunt hiervoor kiezen als je met pensioen gaat of als je uit dienst gaat.

Wil je (een deel van) het partnerpensioen voor je partner omruilen voor extra ouderdomspensioen voor jezelf? Je kunt hiervoor kiezen als je met pensioen gaat.

Wil je geleidelijk minder gaan werken? Dan kun je ervoor kiezen een deel van je pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet je ongeveer 6 maanden voordat je het deeltijdpensioen wilt laten ingaan aanvragen. Bespreek dit eerst met je werkgever, want je hebt hier toestemming voor nodig.

Wil je eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dan moet je dit ongeveer 6 maanden voor je pensioendatum aanvragen.

Wil je beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Je kunt hier voor kiezen op het moment dat je met pensioen gaat.

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je pensioen is niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien, of zelfs moeten korten. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • De bijdrage van je werkgever om de pensioenopbouw te financieren is gemaximeerd. De pensioenopbouw kan worden verlaagd indien de premie niet toereikend is.

Hoe het financieel met het pensioenfonds gaat, kan gevolgen hebben voor je pensioen. Je leest hier meer over bij Financiële situatie.

Stichting Pensioenfonds Metro probeert je pensioen elk jaar te verhogen. Onze ambitie is om je pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Maar dat mag alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten dit elk jaar. De verhoging wordt namelijk betaald uit beleggingsrendementen.

De jaren veranderden wij de pensioenen zo
In onderstaand schema zie je of de afgelopen jaren de stijging van de prijzen is goedgemaakt met een (gedeeltelijke) verhoging van je pensioen.

Jaar Indexatie pensioen Stijging prijzen
2024 0,00% -1,98%*
2023 10,94% 16,93%
2022 1,71% 3,28%
2021 0,00% 1,27%
2020 0,00% 1,73%
2019 0,93% 1,68%
2018 0,50% 1,34%
2017 0,00% 0,36%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid oktober – oktober

*Gedurende het jaar 2023 heeft het CBS de bepaling van het CPI aangepast om beter rekening te kunnen houden met energieprijzen. Meer informatie vindt u hier (pdf).

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg
Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om je pensioen elk jaar (volledig) te verhogen. Metro Pensioenfonds berekent de verhoging op basis van toekomstbestendigheid. Daarbij wordt rekening gehouden dat ook de komende jaren de inflatie hoog blijft en dat we daarvoor voldoende buffer over houden voor de komende jaren.

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan. Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouw je misschien minder pensioen op.

In laag 2 lees je meer over de financiƫle situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Metro Pensioenfonds maakt onder andere de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • kosten voor de administratie
  • kosten om het pensioengeld te beheren

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert. Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Als je arbeidsongeschikt wordt. De opbouw van je pensioen wordt voortgezet zonder dat je nog premie hoeft te betalen.

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Je krijgt dan recht op een partnerpensioen voor je partner. Alleen als je gaat samenwonen (met notariële akte) moet je dit aan ons doorgeven.

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als je verhuist naar of in het buitenland. Een verhuizing naar of in het buitenland geef je altijd door aan het pensioenfonds.

Als je werkloos wordt. Als je dienstverband wordt beëindigd stopt je deelname aan onze pensioenregeling. Je bouwt dan niet verder pensioen op.

Als je meer of minder gaat werken. Je pensioenopbouw wordt dan evenredig vermeerderd of verminderd.

Als je met onbetaald verlof gaat.

Kijk ten minste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?

Als je vragen hebt over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor jouw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over…

…je pensioenregeling bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.