Overlijden

Als je na je pensioendatum overlijdt, kunnen jouw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Op je eerste uitkeringsspecificatie zie je welke bedragen er voor jouw partner en/of kinderen gereserveerd zijn.

Wij nemen zelf contact op
De gemeente waar je woont geeft het overlijden automatisch door aan ons. Wij nemen zelf contact op met jouw partner en/of kinderen. Dit kan alleen als we recente gegevens hebben. Woon je in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij Metro Pensioenfonds.

Jaaropgave opvragen
Ben je een nabestaande en heb je een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.