Uitruil pensioen

Je gaat bijna met pensioen. Je kunt jouw pensioen nog aanpassen. Bijvoorbeeld door het partnerpensioen voor een deel of volledig uit te ruilen voor ouderdomspensioen. Deze keuze kun je maar 1 keer maken, als je met pensioen gaat. Je kunt je keuze later niet terugdraaien.

Je wilt extra ouderdomspensioen
Je mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Je partner moet het hiermee wel eens zijn en een handtekening zetten. Als extra controle stuur je ook een kopie van het identiteitsbewijs van je partner. Maak eerst de pasfoto en het burgerservicenummer onleesbaar. Je krijgt zelf later een hogere pensioenuitkering. Jouw partner krijgt dan - als je overlijdt - geen of minder partnerpensioen.

Je wilt extra partnerpensioen
Wil je dat jouw partner meer inkomen heeft als jij overlijdt? Dan kun je een deel van je eigen pensioen ruilen voor partnerpensioen. Je totale partnerpensioen mag maximaal 70% van je eigen ouderdomspensioen zijn. Zelf krijg je dus minder pensioen. Bedenk wel dat je het partnerpensioen niet weer terug kunt ruilen. Ook niet als je partner eerder dan jij overlijdt.

Zo regel je het

  • Ga je met pensioen op je AOW-leeftijd? Dan krijg je 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef je keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor jouw pensioendatum aan ons terug.
  • Ga je met pensioen op je 68e? Neem dan 6 maanden voor de gewenste pensioendatum zelf contact met ons op.
  • We berekenen jouw pensioen opnieuw. We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement (pdf). Je krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Ga je hiermee akkoord? Dan regelen we het verder voor je.