Scheiden

Ga je scheiden of beëindig je een partnerregistratie? Dan is het belangrijk dat je afspraken maakt over je pensioen. Jouw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening.

Jullie mogen ook samen andere afspraken maken. Deze afspraken leg je vast in je huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant.

Zo regel je het

Je kiest voor verevening
Meld dit dan binnen 2 jaar na de scheiding bij Metro Pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Bij aanmelding na 2 jaar loopt verevening niet meer via jouw pensioenfonds, maar moet dit tussen partners onderling worden afgestemd.

Jullie maken samen andere afspraken
Geef jullie afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit jullie huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van jou en je ex-partner
  • de pagina met jullie pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van jou en je ex-partner

Is je huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van jullie huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is je huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

Jouw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen. Je vindt alle informatie terug op je jaarlijkse pensioenoverzicht.

Bijzonder partnerpensioen
Na een relatiebreuk heeft jouw ex-partner ook recht op een deel van het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraken vast, onderteken ze en stuur ons hiervan een kopie.

Moet je je partner afmelden?
Ja. Anders kunnen we je pensioen niet opnieuw berekenen.

  • Ben je getrouwd of geregistreerd partner én woon je in Nederland?
    De gemeente waar je woont geeft de wijziging aan ons door. Je hoeft zelf niets te doen.
  • Woon je in het buitenland?
    Meld je partner dan zelf af in Mijn Pensioen, bij Mijn persoonlijke gegevens. Stuur ons ook het document waaruit blijkt dat de relatie is beëindigd.

Mijn Pensioen