Overlijden

Als jij overlijdt, kunnen jouw partner en/of kinderen een uitkering van Metro Pensioenfonds krijgen.

Alle bedragen staan op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Die bekijk je in Mijn Pensioen. Of kijk op mijnpensioenverzicht.nl.

Mijn Pensioen

Wij nemen contact op
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met de nabestaanden. Dit kan alleen als we weten wie dat zijn.