Hoeveel pensioen krijg je straks als het economisch mee- of tegenzit?

Hoe de economie zich in de toekomst ontwikkelt en wat beleggingen opbrengen, kunnen we niet voorspellen. Wel kunnen we al een inschatting maken van het pensioen waarop je straks waarschijnlijk lijkt uit te komen. En van het pensioen dat je kunt verwachten als het economisch mee- of tegenzit.

De overheid wil graag dat je een beter inzicht krijgt in jouw pensioen. We maken deze inschatting daarom vanaf nu elk jaar een paar keer. Bekijk deze goed. Je ziet dan hoe jouw pensioen zich ontwikkelt.

Check jouw actuele pensioengegevens
Bekijk al jouw pensioenbedragen minstens 1 keer per jaar bij Mijn pensioen (dit pensioenfonds) en mijnpensioenoverzicht.nl (overheid). Zo blijf je op de hoogte van veranderingen. En kun je zelf maatregelen nemen als dit nodig is.

Meer weten over jouw pensioenregeling?
Je vindt veel informatie en antwoorden op deze website, zoals bij Pensioen 1-2-3. Vragen kun je stellen bij contact. We helpen je graag.

Lees meer:

Je vindt de inschatting op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl:

- Op jouw UPO lees je hoeveel pensioen je later naar verwachting van ons fonds ontvangt. In het onderdeel ‘Wat als het mee- of tegenzit?’ zie je een inschatting van het te verwachten pensioen dat je krijgt als het economisch mee- of tegenzit.
- Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je jouw totale pensioen én jouw AOW. We berekenen de bedragen volgens de uniforme rekenmethodiek van de overheid. En voor iedereen op dezelfde manier. Je ziet in de verschillende economische situaties alleen een inschatting van jouw ouderdomspensioen.

Leg je de bedragen op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl naast elkaar, dan zie je dat ze niet hetzelfde zijn.

Wat zie je in het plaatje op jouw UPO?
Bouw je bij ons pensioen op of ben je arbeidsongeschikt met premievrije pensioenopbouw? Of bouw je geen pensioen meer op in onze pensioenregeling maar heb je nog pensioen bij ons staan? Dan zie je op jouw UPO bij ‘Wat als het mee-of tegenzit?’ dit plaatje:

Inschatting pensioen UPO

Het plaatje geeft een inschatting van het pensioen dat je later krijgt van ons fonds. Je ziet bij de 4 bedragen steeds het pensioen dat je krijgt vanaf 68 jaar, de standaard pensioenleeftijd van ons pensioenfonds. Je ziet telkens het te verwachten bruto pensioen per jaar.

Wat zie je in het plaatje op mijnpensioenoverzicht.nl?
Bij ‘Vooruitblik’ op mijnpensioenoverzicht.nl staat bijna hetzelfde plaatje. Maar er zijn een paar belangrijke verschillen met het plaatje op jouw UPO:

Inschatting pensioen

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je bij de 4 bedragen steeds jouw AOW én jouw totale pensioen bij alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) waar je pensioen hebt opgebouwd. Je ziet het pensioen vanaf jouw AOW-leeftijd. En je ziet het te verwachten netto pensioen per maand.

Je leest hier wat de bedragen betekenen.

Je ziet onderaan het pensioen dat je tot nu toe opbouwde
Een deel van het pensioen dat je later krijgt, heb je nu al opgebouwd. Dit bedrag zie je onder de pijlen.

Jouw ‘verwacht eindresultaat’ schatten we in 3 situaties voor je in
Boven en naast de pijlen zie je een inschatting van jouw pensioen in 3 situaties:

- In het midden bij ‘verwacht eindresultaat’ zie je het pensioen waarop je nu lijkt uit te komen. De kans bestaat dat jouw pensioen hoger of lager wordt.
- Links zie je het pensioen dat je kunt verwachten als het in de toekomst economisch tegenzit.
- Rechts zie je het pensioen dat je kunt verwachten als het in de toekomst economisch meezit.

Bouw je nog pensioen bij ons op?
We gaan er bij de inschatting van de bedragen van uit dat je pensioen blijft opbouwen in onze regeling. Voor het UPO is dat tot 68 jaar, de standaard pensioenleeftijd bij ons fonds. Voor mijnpensioenoverzicht.nl is dat tot jouw AOW-leeftijd. Stop je eerder met werken? Dan wordt jouw pensioen lager dan wat je in de plaatjes ziet.

Hoe het in de toekomst met de economie gaat, weten we niet. De rente kan stijgen of dalen. Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. de hoogte van jouw pensioen. Ook kunnen prijzen stijgen of dalen, waardoor je meer of juist minder kunt kopen met jouw pensioen. Al deze factoren spelen mee bij de berekening van jouw verwacht pensioen.

Economen bedachten daarom 2.000 verschillende situaties voor onze toekomst. Waarin de rente hoog of laag is en de beleggingen mee- of juist tegenvallen. De prijzen wel of niet stijgen. De werkelijkheid kan verschillen van de 2.000 situaties. Daarom weet je pas zeker hoe hoog jouw pensioen wordt als je met pensioen gaat. Het risico van een mee- of tegenvaller ligt bij jou.

We hebben in de berekeningen geen rekening gehouden met veranderingen in jouw privé- of werksituatie. Want ook die kunnen gevolgen hebben voor jouw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Kijk voor meer informatie hierover in Pensioen 1-2-3.

De waarde van jouw pensioen straks hangt onder meer af van de prijzen van producten en diensten in Nederland. Stijgen de prijzen en blijft jouw pensioen gelijk? Of stijgt jouw pensioen minder hard dan de prijzen? Dan wordt jouw pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. Blijven de prijzen gelijk (of dalen ze)? Of stijgt jouw pensioen meer dan de prijzen? Dan kan jouw pensioen straks meer waard zijn. En kun je meer kopen voor hetzelfde bedrag.

Een voorbeeld
Een brood kost nu € 3,-. En je krijgt een pensioen van € 75,-. Over 5 jaar kost een brood door prijsstijgingen 10% meer, dus € 3,30.

- Blijft jouw pensioen gelijk? Of stijgt jouw pensioen minder dan de prijzen? Dan kun je straks minder brood kopen. Jouw pensioen wordt dus minder waard.
- Stijgt jouw pensioen ook met 10% (€ 82,50)? Dan kun je nog net zo veel brood kopen. Jouw koopkracht blijft gelijk. Jouw pensioen houdt zijn waarde.

De verandering van de prijzen verwerken we in jouw te verwachten pensioen
Bij de inschatting van jouw te verwachten pensioen hielden we al rekening met de stijging of daling van de prijzen. We maakten een schatting van jouw pensioen in 3 verschillende economische situaties. In het plaatje op jouw pensioenoverzicht van het pensioenfonds (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl zijn dit de bedragen boven de pijlen. We hebben die bedragen omgerekend naar euro’s van nu. Zo zie je wat dit voor jouw koopkracht betekent.

Het middelste bedrag boven de pijlen kun je gebruiken om te kijken of het te verwachten pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. Vergelijk dit bedrag bijvoorbeeld met het salaris dat je nu hebt.

De andere 2 bedragen zeggen iets over de richting waarin jouw pensioen zich kan ontwikkelen als het mee- of tegenzit in de economie. Zit het bijvoorbeeld langere tijd tegen in de economie? Dan zal het te verwachten pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Jouw te verwachten pensioen stijgt ook niet direct naar het hoge bedrag als het een paar jaar goed gaat. Ook kunnen de bedragen bij nieuwe inschattingen in de toekomst hoger of lager worden.

Kijk daarom regelmatig (bijvoorbeeld ieder jaar) naar jouw pensioen, zodat je ziet in welke richting jouw pensioen zich ontwikkelt.

Ben je al met pensioen en krijg je al AOW? Dan zie je op mijnpensioenoverzicht.nl een berekening van jouw te verwachten pensioen over 10 jaar. Je ziet het brutobedrag waarop je lijkt uit te komen in deze 3 situaties:

- Het pensioen waar je nu over 10 jaar op uit lijkt te komen.
- Het pensioen als het de komende 10 jaar economisch tegenzit.
- Het pensioen als het de komende 10 jaar economisch meezit.

Op jouw Uniform Pensioenoverzicht zie je geen berekening van jouw pensioen over 10 jaar.

Bij een premieovereenkomst berekenen we de bedragen vanaf 2020 anders.

Is de regeling waaraan je deelneemt een premieovereenkomst?
Dit vind je terug op de 1e pagina van het Uniform Pensioenoverzicht. Als dat zo is, zie je op jouw UPO bij het onderdeel ‘Welk pensioen kun je verwachten?’ een inschatting van het pensioenkapitaal dat je mogelijk bereikt. En van het ouderdomspensioen dat je daarmee op je 68e naar verwachting kunt inkopen. Vanaf 2020 berekenen we deze inschatting anders en gaan we ook uit van de 2.000 verschillende situaties.