Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

Pensioenoverzicht

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Ieder jaar vind je een nieuw pensioenoverzicht bij Mijn Pensioen bij Mijn archief. Eens in de 5 jaar sturen wij je een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

Mijn Pensioen

Ben je ex-partner?
Dan krijg je eens per 5 jaar een pensioenoverzicht. Zowel de gewezen deelnemer als de ex-partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Het verevende pensioen vind je terug op dit overzicht. Je kunt ook een kopie van het pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Ben je gewezen deelnemer?
Dan is het verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van je pensioen als je een bevestiging van ons hebt gekregen. Je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Kreeg je nog geen bevestiging? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Je vindt jouw pensioenoverzicht jaarlijks op Mijn pensioen in Mijn Archief. Je kunt ook een kopie van jouw pensioenoverzicht bij ons klantteam per e-mail opvragen.

Mijn Pensioen

De naam van je partner is dan niet bij ons bekend. Bij Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je een overzicht van jouw totale pensioen. Ook zie je hier wat je hebt opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW je kan verwachten.

Je mag je inleg voor een lijfrente of banksparen aftrekken in jouw belastingaangifte. Hiervoor heb je jouw factor A nodig. De factor A geeft aan hoeveel je pensioen in een jaar is aangegroeid. De factor A die je nodig hebt, vind je in jouw UPO van het voorgaande jaar. Je hebt geen pensioenaangroei vanaf het moment dat je met pensioen bent.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin je gaat wonen. De Belastingdienst kan je hierover meer vertellen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je hierover ook informatie: SVB.nl

De Sociale Verzekeringsbank houdt bij de uitbetaling van je AOW rekening met de heffingskorting. Is je uitkering ouderdomspensioen hoger dan je AOW? Dan kun je het pensioenfonds vragen om de heffingskorting toe te passen.

Pensioen opbouwen

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. Je werkgever betaalt mee aan jouw pensioenpremie. Lees meer bij 'Ziek of arbeidsongeschikt'.

Omdat je ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat je over je hele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Pensioen uit werk

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van jou. Het kan wel aangepast worden, bijvoorbeeld door korten van pensioenaanspraken of verhogingen door toeslagen. Je kunt je pensioen laten staan bij je pensioenfonds of meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Volgens de wet heeft jouw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van je opgebouwde ouderdomspensioen als je met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. Je kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Je partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als je samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

Als je pas in dienst bent bij Makro, krijg je Pensioen 1-2-3 op papier. Dat is een overzicht van je pensioenregeling bij dit pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 staat ook op deze website. Verder lees je op deze website over de pensioenregeling. Je krijgt ook elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en welk pensioen je ongeveer kunt bereiken. Van vorige pensioenregelingen kun je je pensioenoverzicht raadplegen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Nee, het is niet mogelijk om vrijwillig extra pensioen op te bouwen binnen de pensioenregeling van Metro Pensioenfonds.

Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Jouw werkgever meldt je aan. Na de aanmelding ontvang je informatie over het pensioenfonds via je werkgever: Pensioen 123. Daar lees je wat je zelf nog kunt doen. Bijvoorbeeld je partner aanmelden met wie je ongehuwd samenwoont. Je kinderen hoef je niet aan te melden.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van je gezinssituatie. Het maakt verschil of je alleen woont, of met een partner. Je leest hierover meer op SVB.nl.

Je partner kan recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Je leest hierover meer op SVB.nl.

De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt, stijgt. Het hangt af van de levensverwachting en je geboortedatum. Je vindt hierover meer informatie op SVB.nl.