Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

Toekomst Metro Pensioenfonds

Afgelopen jaar is Metro Pensioenfonds een slapend fonds geworden. Daarom heeft Metro Pensioenfonds zich uitgebreid georiënteerd op de toekomst. Het bestuur besloot de uitvoering van de opgebouwde pensioenen te willen onderbrengen bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar.

In maart 2023 werd duidelijk dat ondanks dat we er heel goed voorstaan, het op lange termijn niet haalbaar is om zelfstandig door te gaan. Het bestuur besloot de uitvoering van de opgebouwde pensioenen te willen onderbrengen bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar. In november 2023 konden we aangeven dat een verzekeraar als beste uit het uitgebreide onderzoek is gekomen.

Voor de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling is nu gekozen voor verzekeraar Nationale-Nederlanden. Deze ‘beste keuze’ biedt onze achterban de meeste zekerheid. Met hen hebben we goede afspraken gemaakt over de overname van de pensioenen. Zo kan Metro Pensioenfonds de pensioenen veilig stellen inclusief een onvoorwaardelijke indexatie. Daardoor is er meer zekerheid over toekomstige indexatie.

Met de verzekering van uw pensioenregeling door Nationale-Nederlanden (NN) is het pensioenreglement van Metro Pensioenfonds iets aangepast vanaf 6 maart 2024. NN zal zoveel mogelijk de bestaande pensioenregeling van ons pensioenfonds uitvoeren met uitzondering van de verbeterde indexatie en een aantal kleine wijzigingen (verbeteringen) om beter aan te sluiten op de standaard voorwaarden van NN.

Met de verzekering door NN blijft heel veel hetzelfde maar er verandert wel iets aan jouw pensioenregeling:

Jouw opgebouwde pensioen blijft zoals het is. 
o NN verzekert vanaf 6 maart 2024 (geplande datum) jouw opgebouwde pensioen. 
o NN garandeert de betalingen van alle pensioenuitkeringen. 
Jouw pensioen kan niet meer worden verlaagd*, ook niet bij deflatie. 
De Wet toekomst pensioenen is niet van toepassing (geen omzetting van dit pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel). 
In 2024 kan je voor vragen nog steeds terecht bij Metro Pensioenfonds. 
De indexatieregels veranderen: Bij inflatie worden de pensioenen altijd verhoogd (dat is nu niet zo); als er in een voorgaand jaar deflatie was wordt deze wel eerst weggestreept tegen de inflatie. 
Bij de verzekering door NN wordt de indexatie ónvoorwaardelijk.
o Dit betekent dat pensioenen jaarlijks gegarandeerd met een vast percentage van de inflatie worden verhoogd (minimaal 84% van de Europese prijsinflatie**). Wel of niet indexeren is dan niet meer afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds of NN.

* Voor pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad is verlagen (ook wel korten genoemd) onvermijdelijk als andere maatregelen niet meer helpen of niet meer mogelijk zijn.  Pensioen opgebouwd (of verzekerd) bij een verzekeraar kan niet gekort worden. In theorie zou een verzekeraar failliet kunnen gaan. Maar – gelet op de zeer strenge toezichtregels voor verzekeraars– is de kans daarop heel klein.

** De Europese prijsindex heet voluit de “Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices excluding Tobacco” (HICPxT). De indexatie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de procentuele stijging van deze Europese prijsindex over de periode van (eind) oktober tot (eind) oktober voorafgaand aan de betreffende indexatiedatum. Het prijsindex percentage wordt jaarlijks gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De HICPxT is een gemiddeld winkelmandje van goederen als eten, drinken, kranten, kleding, benzine, computers en wasmachines, en diensten als huur, kapper en verzekeringen. De HICPxT geeft een goed beeld van de veranderingen in prijzen en koopkracht van alle huishoudens binnen de Eurozone. De Europese prijsindex is voor Metro Pensioenfonds gemaximeerd op 10% en bedraagt ten minste 0% (als de prijsindex negatief is).

De overige wijzigingen (verbeteringen) van de pensioenregeling zijn:

Wil je eerder met pensioen, tussen 5 en 10 jaar voorafgaand aan je AOW-datum, dan is het niet meer nodig dat je een bewijs moet overleggen dat je geen dienstverband meer hebt bij een werkgever. Je mag dus blijven werken en tegelijkertijd pensioen van Metro ontvangen (Art. 6a sub 1 van het huidige pensioenreglement);

Er is geen beperking meer aan het aantal wezen uitkeringen bij overlijden van de deelnemer (Artikel 10 lid 3);

Vanaf 1 januari 2025 zijn de factoren van NN van toepassing (zie hiervoor bijlage II van het pensioenreglement).

 

Neem dan contact met ons op. Per e-mail zijn we altijd bereikbaar.

STUUR ONS EEN E-MAIL

Bel je ons liever? Je kunt ons op werkdagen bellen van 8.30 tot 17.00 uur via 013 462 35 67. Wij helpen je graag!

Je huidige pensioenopbouw verandert niet en staat hier los van. De verzekering door Nationale-Nederlanden geldt alleen voor de pensioenen opgebouwd bij Metro Pensioenfonds tot eind 2022.

Als de prijzen in Europa stijgen, krijg je een toeslag op je pensioen. Als de prijzen in Europa dalen, blijft je pensioen gelijk. Je pensioen wordt dus nooit verlaagd. Wel wordt een verlaging van de prijzen verrekend met toekomstige verhogingen.

Doordat Nationale-Nederlanden (NN) de jaarlijkse toekenning van minimaal 84% van de Europese prijsinflatie* garandeert, is het verhogen van de pensioenen alleen afhankelijk van de ontwikkeling van de Europese prijsindex. Wanneer er in een jaar een negatieve inflatie (deflatie) is, wordt jouw pensioen niet verlaagd. Deze negatieve indexatie wordt gecorrigeerd in het jaar dat er wel weer inflatie is. De hoogte van de inflatie wordt gemaximeerd op 10% per jaar.

* De Europese prijsindex heet voluit de “Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices excluding Tobacco” (HICPxT). De indexatie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de procentuele stijging van deze Europese prijsindex over de periode van (eind) oktober tot (eind) oktober voorafgaand aan de betreffende indexatiedatum. Het prijsindex percentage wordt jaarlijks gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De HICPxT is een gemiddeld winkelmandje van goederen als eten, drinken, kranten, kleding, benzine, computers en wasmachines, en diensten als huur, kapper en verzekeringen. De HICPxT geeft een goed beeld van de veranderingen in prijzen en koopkracht van alle huishoudens binnen de Eurozone. De Europese prijsindex is voor Metro Pensioenfonds gemaximeerd op 10% en bedraagt ten minste 0% (als de prijsindex negatief is).

De Wet toekomst pensioenen is niet van toepassing (geen omzetting van dit pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel van uw opgebouwde pensioenen welke bij Nationale-Nederlanden in verzekering zijn gegeven).

Het klopt dat het pensioen een verzekering is geworden. Je bent verzekerd van de hoogte en betaling van jouw levenslange pensioen. Pensioen verzekerd bij een verzekeraar kan in de basis niet gekort worden, alleen bij een faillissement van een verzekeraar kan eventueel sprake zijn van korten. De kans dat Nationale-Nederlanden failliet gaat, is hoogst onwaarschijnlijk. De Nederlandsche Bank heeft middelen om in te grijpen voordat een faillissement plaats vindt. Dat geeft erg veel zekerheid.

 

Meer over hoe Metro Pensioenfonds er financieel voor staat, lees je bij Financiële situatie.

De werkgever heeft besloten om de bij Metro Pensioenfonds opgebouwde pensioenen niet om te laten zetten naar het nieuwe pensioenstelsel. En er hoeft daarom ook niet te worden ingevaren.

Het pensioenfonds had een bepaald vermogen. Daarvan was het grootste deel gereserveerd voor het uitkeren van pensioenen. Het vermogen dat overbleef was een reserve of buffer. Het pensioenfonds had meer in kas dan nodig was om uit te keren.

In de nieuwe situatie is die buffer gebruikt om pensioenen aan te kopen. Nationale-Nederlanden (NN) zal de opgebouwde aanspraken uitkeren met daarbij de toekomstige, levenslange toeslagverlening bij Nationale-Nederlanden. Bijna het hele vermogen hiervoor gebruikt (er moet een kleine buffer overblijven voor o.a. de bedrijfsvoering van het pensioenfonds).

Het is inderdaad hoogst onwaarschijnlijk dat NN failliet gaat. NN is zeer solide gefinancierd en wordt daarnaast ook streng gecontroleerd door De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De DNB heeft vanuit wetgeving zelfs de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen mocht het niet goed gaan met een verzekeraar. Zij kan dan in het uiterste geval het bedrijf onderbrengen bij 1 of meerdere andere verzekeraars om zo een faillissement te voorkomen.

De afhandeling van claims uit het verleden is strikt gescheiden van pensioenen. Bovendien heeft NN reeds geld gereserveerd voor de afwikkeling van deze claims. Hier wordt ook extern toezicht op gehouden. NN is een zeer solide verzekeraar met grote financiële buffers.
Ja, deze kan je terug te kijken op onze website.
Nee, dit geldt alleen voor Metro Pensioenfonds. Kijk voor de pensioenregeling van BeFrank op hun website.
Het pensioen wordt verzekerd door NN maar blijft bij Metro Pensioenfonds. Achmea Pensioenservices blijft de uitvoering van de pensioenadministratie doen. Je kunt je ‘oude’ pensioen alleen overdragen als er een nieuwe werkgever is. Je huidige opgebouwde pensioen kan dus niet overgedragen worden naar BeFrank, omdat er geen sprake is van een nieuw dienstverband/werkgever.
Op dit moment verandert er voor de gepensioneerden niets. Je blijft het pensioen via Metro Pensioenfonds ontvangen. Het enige dat verandert is dat er een onvoorwaardelijke indexatieregeling gaat gelden in plaats van een voorwaardelijke indexatieregeling (er komt zekerheid wat betreft pensioenverhogingen).
Nationale-Nederlanden is gekozen uit 4 verzekeraars die in Nederland deze dienst leveren. Daarbij is uiteraard ook gelet op de kosten. Deze kunnen na het sluiten van het contract ook niet door Nationale-Nederlanden gewijzigd worden.
Dat gebeurt niet bij de verzekering van het pensioencontract van Metro Pensioenfonds. Er zijn daar harde afspraken over gemaakt. In het verleden zijn er overeenkomsten gesloten met werkgevers waarbij de jaarlijkse aanpassing afhankelijk was van de rente (zogenaamde overrente-contract). Dat is bij Metro Pensioenfonds uitdrukkelijk niet het geval en er is dus een garantie afgesproken. Nationale-Nederlanden zal conform de afspraken de jaarlijkse verhoging uitvoeren.
In het contract dat Metro Pensioenfonds heeft gesloten met Nationale-Nederlanden is opgenomen dat ze deze toezegging niet mogen stopzetten. Dit is dus contractueel vastgelegd.
Er verandert eigenlijk niets ten opzichte van hoe het nu is geregeld. Bij Metro Pensioenfonds kan je 10 jaar voordat je AOW ingaat al met pensioen, als je dit zou willen én dit financieel kunt dragen. Want eerder met pensioen gaan betekent wel dat je pensioen dan lager wordt. Op Mijn Pensioen vind je een pensioenplanner waarmee je kunt bekijken wat het betekent als je eerder met pensioen wenst te gaan. Je ziet daar, wanneer je je pensioenleeftijd aanpast, wat het betekent voor de hoogte van je pensioen. Eerder met pensioen gaan betekent dat je pensioen lager wordt. Want je pensioen wordt korter opgebouwd en langer uitgekeerd. Ga je later met pensioen, dan wordt je pensioen hoger.

Bij Metro Pensioenfonds geven we zelf geen pensioenadvies. Wil je dat toch? Dan kan je een financieel adviseur raadplegen.

Pensioenoverzicht

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Ieder jaar vind je een nieuw pensioenoverzicht bij Mijn Pensioen bij Mijn archief. Eens in de 5 jaar sturen wij je een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

Mijn Pensioen

Ben je ex-partner?
Dan krijg je eens per 5 jaar een pensioenoverzicht. Zowel de gewezen deelnemer als de ex-partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Het verevende pensioen vind je terug op dit overzicht. Je kunt ook een kopie van het pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Ben je gewezen deelnemer?
Dan is het verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van je pensioen als je een bevestiging van ons hebt gekregen. Je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Kreeg je nog geen bevestiging? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

Je vindt jouw pensioenoverzicht jaarlijks op Mijn pensioen in Mijn Archief. Je kunt ook een kopie van jouw pensioenoverzicht bij ons klantteam per e-mail opvragen.

Mijn Pensioen

De naam van je partner is dan niet bij ons bekend. Bij Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je een overzicht van jouw totale pensioen. Ook zie je hier wat je hebt opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW je kan verwachten.

Je mag je inleg voor een lijfrente of banksparen aftrekken in jouw belastingaangifte. Hiervoor heb je jouw factor A nodig. De factor A geeft aan hoeveel je pensioen in een jaar is aangegroeid. De factor A die je nodig hebt, vind je in jouw UPO van het voorgaande jaar. Je hebt geen pensioenaangroei vanaf het moment dat je met pensioen bent.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin je gaat wonen. De Belastingdienst kan je hierover meer vertellen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je hierover ook informatie: SVB.nl

De Sociale Verzekeringsbank houdt bij de uitbetaling van je AOW rekening met de heffingskorting. Is je uitkering ouderdomspensioen hoger dan je AOW? Dan kun je het pensioenfonds vragen om de heffingskorting toe te passen.

Pensioen opbouwen

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. Je werkgever betaalt mee aan jouw pensioenpremie. Lees meer bij 'Ziek of arbeidsongeschikt'.

Omdat je ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat je over je hele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Pensioen uit werk

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van jou. Het kan wel aangepast worden, bijvoorbeeld door korten van pensioenaanspraken of verhogingen door toeslagen. Je kunt je pensioen laten staan bij je pensioenfonds of meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Volgens de wet heeft jouw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van je opgebouwde ouderdomspensioen als je met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. Je kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Je partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als je samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

Als je pas in dienst bent bij Makro, krijg je Pensioen 1-2-3 op papier. Dat is een overzicht van je pensioenregeling bij dit pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 staat ook op deze website. Verder lees je op deze website over de pensioenregeling. Je krijgt ook elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en welk pensioen je ongeveer kunt bereiken. Van vorige pensioenregelingen kun je je pensioenoverzicht raadplegen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Nee, het is niet mogelijk om vrijwillig extra pensioen op te bouwen binnen de pensioenregeling van Metro Pensioenfonds.

Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Jouw werkgever meldt je aan. Na de aanmelding ontvang je informatie over het pensioenfonds via je werkgever: Pensioen 123. Daar lees je wat je zelf nog kunt doen. Bijvoorbeeld je partner aanmelden met wie je ongehuwd samenwoont. Je kinderen hoef je niet aan te melden.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van je gezinssituatie. Het maakt verschil of je alleen woont, of met een partner. Je leest hierover meer op SVB.nl.

Je partner kan recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Je leest hierover meer op SVB.nl.

De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt, stijgt. Het hangt af van de levensverwachting en je geboortedatum. Je vindt hierover meer informatie op SVB.nl.