Eerder of later

Bij Metro Pensioenfonds ga je standaard op je AOW-leeftijd met pensioen. Dat is op de 1e van de maand waarin je die leeftijd bereikt. Je mag ook eerder of later met pensioen. Bij Mijn Pensioen zie je wat dit voor je pensioen betekent.

Mijn Pensioen

Je gaat eerder met pensioen
Je kunt eerder met pensioen, maar niet eerder dan de 1e dag van de maand 10 jaar voor je AOW-leeftijd. Jouw maandelijkse pensioenuitkering wordt dan lager (ongeveer 7% per jaar). De opbouw van het pensioen stopt immers eerder, en het moet over meer jaren uitgekeerd worden. Houd er rekening mee dat je nog geen AOW van de overheid krijgt. Ga je meer dan 5 jaar voor je AOW-leeftijd met pensioen? Dan moet je een verklaring tekenen waarin staat dat je helemaal stopt met werken en dat je ook niet meer wilt starten met werken.

Je gaat later met pensioen
Je kunt de ingangsdatum van je pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na je AOW-leeftijd. Bij Metro Pensioenfonds bouw je uiterlijk pensioen op tot je 68-jarige leeftijd.

Zo regel je het

  • Maak van tevoren duidelijke afspraken met je werkgever.
  • Wil je op een andere datum met pensioen dan op je AOW-leeftijd? Neem dan uiterlijk 6 maanden voor de gewenste pensioendatum contact met ons op.
  • Wil je langer doorwerken? Geef ook dit dan ook aan ons door.