Arbeidsongeschiktheid

Word je ziek of raak je arbeidsongeschikt? Het 1e jaar betaalt je werkgever jouw loon door. In het 2e jaar ook, maar dan tot maximaal 80% van jouw salaris. De eerste 2 jaar blijf je gewoon pensioen opbouwen. Je bouwt pensioen op over het salaris dat je krijgt als je ziek bent. Ben je voor 1 januari 2023 arbeidsongeschikt geworden? Dan blijft jouw pensioenopbouw bij Metro Pensioenfonds doorlopen zolang je arbeidsongeschikt bent.

Je bent langer dan 2 jaar ziek
Dan word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt hiervoor de premie. Je krijgt misschien ook een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Zo regel je het

  • In de eerste 2 jaar dat je ziek bent, hoef je zelf niets te regelen.
  • Krijg je een WIA-uitkering? Dan betaalt Metro Pensioenfonds mee aan jouw pensioenpremie. Hoeveel we meebetalen hangt af van jouw arbeidsongeschiktheidspercentage. Die zie je in de tabel hieronder.
  • Word je meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit dan altijd aan ons door. Stuur een kopie van je nieuwe UWV-beschikking mee.

Hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt?Hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door?
80% - 100%100%
65% - 80%72,5%
55% - 65%60%
45% - 55%50%
35% - 45%40%
0% - 35%0%