Arbeidsongeschiktheid

Word je ziek of raak je arbeidsongeschikt? Het 1e jaar betaalt je werkgever jouw loon door. In het 2e jaar ook, maar dan tot maximaal 80% van jouw salaris. De eerste 2 jaar blijf je gewoon pensioen opbouwen. Je bouwt pensioen op over het salaris dat je krijgt als je ziek bent. Ben je voor 1 januari 2023 arbeidsongeschikt geworden? Dan blijft jouw pensioenopbouw bij Metro Pensioenfonds doorlopen zolang je arbeidsongeschikt bent.

Je bent langer dan 2 jaar ziek
Dan word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid.  Is je eerste ziektedag vóór 1 januari 2023? Dan krijg je een premievrijstelling voor de pensioenopbouw bij Metro Pensioenfonds. Is je eerste ziektedag 1 januari 2023 of later? Dan krijg je mogelijk een premievrijstelling voor de pensioenopbouw via BeFrank. Vraag dit na bij BeFrank. Bij een premievrijstelling betaalt hHet pensioenfonds de premie. Je krijgt misschien ook een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Zo regel je het

  • In de eerste 2 jaar dat je ziek bent, hoef je zelf niets te regelen.
  • Krijg je een WIA-uitkering? Dan betaalt Metro Pensioenfonds mee aan jouw pensioenpremie. Hoeveel we meebetalen, hangt af van jouw arbeidsongeschiktheidspercentage. Dat zie je in de tabel hieronder.
  • Word je meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit dan altijd aan ons door. Stuur een kopie van je nieuwe UWV-beschikking mee.

Hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt? Hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door?
80% - 100% 100%
65% - 80% 72,5%
55% - 65% 60%
45% - 55% 50%
35% - 45% 40%
0% - 35% 0%