Samenwonen

Je gaat samenwonen. Als je overlijdt, heeft jouw partner misschien recht op partnerpensioen. Hieraan zijn namelijk voorwaarden verbonden.

Dit zijn de voorwaarden

  • Jij en je partner staan minstens 6 maanden op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven én
  • Je hebt een samenlevingsovereenkomst die je afsloot bij een notaris. Hierin staat dat jouw partner het partnerpensioen krijgt óf
  • Jij en je partner staan minstens 5 jaar op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.

Bekijk je pensioenreglement (pdf) voor de exacte voorwaarden.

Zo regel je het

  • Meld jouw partner aan in Mijn Pensioen.

    Mijn Pensioen

  • Stuur ons een kopie of scan van de samenlevingsovereenkomst. Zowel een kopie of scan van het voorblad, de pagina waarop staat dat je partner het partnerpensioen krijgt als een kopie van de laatste pagina met stempel van de notaris is nodig.
  • Heb je geen samenlevingsovereenkomst, maar sta je wel tenminste 5 jaar op hetzelfde adres ingeschreven? Na aanmelding van je partner, controleren wij dit bij de gemeentelijke basisadministratie.

Is alles in orde? Dan krijg je van ons een bevestiging dat jouw partner is aangemeld.

Wil je weten wat er voor jouw partner geregeld is?
Alle bedragen staan straks op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Dit vind je in Mijn Pensioen. Of kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijn Pensioen