Klachtenregeling

Wij zijn je graag zo goed mogelijk van dienst en doen ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Toch kan er weleens iets misgaan. We willen graag dat je jouw klacht meldt. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Het pensioenfonds behandelt je klacht volgens de klachtenprocedure.

Als je een klacht hebt, kun je die schriftelijk indienen bij:

Stichting Metro Pensioenfonds
Postbus 90170
5000 LM Tilburg

Klachten