Gedragscode

In de gedragscode lees je hoe iedereen die betrokken is bij het pensioenfonds zich moet gedragen. In de gedragscode staan regels zodat conflicten tussen belangen van het pensioenfonds en privébelangen voorkomen worden.

Gedrag en beleid