Disclaimer

Deze informatie wordt verstrekt onder alle voorbehoud. Je kunt aan deze informatie op geen enkele wijze rechten ontlenen. Metro Pensioenfonds en Achmea Pensioenservices zijn daarom niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele fouten of onvolledigheden in deze informatie.