Indexatiebeleid

De opgebouwde pensioenen worden alleen aangepast aan de gestegen prijzen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat. De beslissing of de opgebouwde pensioenen wel of niet worden verhoogd, is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. Pas als de beleidsdekkingsgraad 135% is, kan het bestuur besluiten tot volledige indexatie). Hierbij kijkt het bestuur ook altijd naar de verwachte ontwikkelingen op de lange termijn. U leest meer over indexatie bij Verhoging van pensioenen.