Indexatiebeleid

Afhankelijk van de inflatie én de financiële situatie van het fonds (de dekkingsgraad) wordt besloten of de opgebouwde pensioenen worden aangepast aan de gestegen prijzen. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. Pas als de beleidsdekkingsgraad 144,2% is, kan het bestuur besluiten tot volledige indexatie). Hierbij kijkt het bestuur ook altijd naar de verwachte ontwikkelingen op de lange termijn. U leest meer over indexatie bij Verhoging van pensioenen.