Samenwonen of trouwen

Je bent gepensioneerd en krijgt een nieuwe partner. Misschien ga je samenwonen of trouwen. Verandert er iets voor je pensioen?

Jouw pensioenuitkering blijft hetzelfde
Als je na je pensionering gaat trouwen of samenwonen, verandert er niets voor jouw pensioenuitkering. Je krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op je rekening gestort. Jouw partner krijgt geen recht op partnerpensioen. Je hoeft jouw partner dus ook niet bij het pensioenfonds aan te melden.

De AOW-uitkering verandert wel
Als jouw partner ook een AOW-uitkering heeft, krijg je voortaan ieder een AOW-uitkering voor gehuwden. Deze uitkering is lager dan de uitkering voor ongehuwden.

Lees meer over de AOW op de site van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.