BeFrank voert de nieuwe regeling uit voor Makro medewerkers

Per 1 januari 2023 hebben de medewerkers van Makro een nieuwe pensioenregeling. Deelnemers hebben hierover een bericht op de website kunnen lezen en iedereen heeft hierover per brief uitleg ontvangen. In goed overleg met de sociale partners is besloten dat niet langer het pensioenfonds verantwoordelijk is voor de uitvoering van de nieuwe regeling, maar een andere partij, namelijk BeFrank. De medewerkers van Makro hebben daardoor pensioen van 2 pensioenuitvoerders. Ze krijgen zowel van Metro Pensioenfonds als van BeFrank hun pensioenpost.

Jouw pensioengeld blijft in goede handen
Er wordt vanaf 2023 dus geen pensioen meer opgebouwd binnen Metro Pensioenfonds. Het pensioenfonds doet onderzoek naar de benodigde stappen richting de toekomst. Het bestuur heeft geconcludeerd dat het Metro Pensioenfonds zelfstandig op lange termijn niet toekomstbestendig is. Daarom worden in het onderzoek de mogelijkheden van alternatieve uitvoeringsvormen meegenomen. De belangen van alle belanghebbenden van het pensioenfonds worden zo goed mogelijk behartigd. Hierbij staat voorop dat jouw opgebouwde rechten blijven bestaan.

Metro Pensioenfonds is goed voorbereid op de mogelijke veranderingen
Het pensioenfonds blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Om de transitie in de komende periode in te vullen, gaat het fonds met belanghebbenden na wat de gevolgen zijn voor onder meer: de opgebouwde aanspraken, de pensioenregeling, de uitvoering en de communicatie. Verschillende scenario’s worden daarbij bestudeerd. Hiervoor heeft het pensioenfonds ook een adviseur in de arm genomen.

Belangrijke aandachtspunten blijven:

  • Zorgen dat we voldoende rendement halen met onze beleggingen zonder dat we daarbij te veel risico lopen.
  • Zorgen voor heldere communicatie. In begrijpelijk taal (en beelden) laten we zien wat we doen en welke plannen er zijn.
  • Zorgen dat we up-to-date zijn. De ontwikkelingen bij werkgever Makro, in pensioenland en de rest van de samenleving volgen we nauwlettend. Steeds zoeken we naar de beste oplossingen om zo het pensioen van alle deelnemers - ook voor de langere termijn - zo goed mogelijk te garanderen.

Uiteraard houden we je op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen!

Verzoek om jou digitaal te kunnen bereiken
We willen iedereen vragen om te checken of Metro Pensioenfonds jouw juiste privé-e-mailadres heeft. Dan kunnen we jou altijd bereiken en weet je zeker dat je geen nieuws over ons pensioenfonds misloopt. Je geeft je e-mailadres gemakkelijk door op Mijn Pensioen.

Mijn pensioen

 

BLADER VERDER OF TERUG

Pagina 1 - Hoeveel betaal je voor je pensioen?
Pagina 2 - Hoe gezond is jouw pensioenfonds
Pagina 3 - Meer pensioen en opbouw ondanks gelijke premie 
Pagina 4 - Wat leveren onze beleggingen op?
Pagina 5 - Wat is er gaande in pensioenland?

Pagina 6 - Toekomst van Metro Pensioenfonds

Terug naar het overzicht

Verrekijker