Hoeveel betaalde je tot eind 2022 voor je pensioen?

Meer dan 20% van alle Makro-salarissen gaat naar het pensioenfonds (om precies te zijn: 20,5% in 2022). Hiermee bouwen we alle pensioenen op. Het grootste deel betaalde Makro. Jij en je collega’s betaalden de rest.

 • Was je voor 1 januari 2014 al in dienst? Dan betaalde je 6,78% van je pensioengevend salaris. Dat is je jaarsalaris minus een drempelbedrag van € 14.802,-. Hier wordt rekening gehouden met de AOW die je later ontvangt en is daarom gelijk aan het AOW-bedrag. Dat deel van je pensioen hoef je niet zelf op te bouwen.
 • Kwam je op of na 1 januari 2014 in dienst? Dan betaalde je 8,57% van je pensioengevend salaris.
 • Makro betaalde in 2022 13,72% premie aan het pensioenfonds (en 11,93% voor werknemers die na 1 januari 2014 in dienst kwamen).

In totaal heeft het pensioenfonds in 2022 € 14,3 miljoen ontvangen voor de opbouw van de pensioenen en de gemaakte kosten.

Wat krijg je van het pensioenfonds?
Je krijgt:

 • Een levenslang ouderdomspensioen
 • partnerpensioen
 • wezenpensioen
 • arbeidsongeschiktheidspensioen
 • pensioen bij scheiding

Ook krijg je hulp en ondersteuning als je vragen hebt over je pensioen.

In totaal heeft Metro pensioenfonds in 2022 € 11,3 miljoen uitbetaald aan pensioenen en het afkopen van pensioenen. Pensioen wordt afgekocht als het bedrag te klein is om per maand uit te betalen.

Wat kost je pensioen?
Het pensioenfonds maakt kosten. Je kunt die kosten in 2 groepen verdelen:

 1. Pensioenbeheer
  Dit zijn de kosten voor de deelnemersadministratie, de communicatie, advisering door experts, het toezichthouden op ons fonds, de bestuurskosten en de financiële administratie.

  De kosten voor pensioenbeheer in 2022 kwamen uit op € 1,3 miljoen (2021: € 1,3 miljoen) in totaal. Dit is € 566,- per actieve deelnemer of pensioengerechtigde per jaar en € 126,- (2021: € 130,-) per deelnemer per jaar. Voor de periode 2019-2021 is dit gemiddeld 17% lager dan soortgelijke pensioenfondsen, zo blijkt uit vergelijkingscijfers.

 2. Vermogensbeheer
  De kosten voor het beheren van al het pensioengeld. Denk aan alle kosten die met de beleggingen te maken hebben, inclusief de beleggingsadministratie. De kosten voor vermogensbeheer kwamen in 2022 uit op € 1,7 miljoen (2021: € 1,2 miljoen). De kostenstijging werd met name veroorzaakt door eenmalige kosten voor het beter beheersen van renterisico’s. Voor de periode 2017-2021 is dit gemiddeld 59% lager dan soortgelijke pensioenfondsen, zo blijkt uit vergelijkingscijfers.


Hoeveel mensen doen er mee aan ons pensioenfonds?
8.199 oud-werknemers en arbeidsongeschikten (84 meer dan eind 2021)
2.133 pensioengerechtigden (42 meer dan eind 2021)

Vanaf 2023 bouwen actieve werknemers pensioenaanspraken op bij BeFrank. Hierdoor is deze groep voor het Metro Pensioenfonds oud-werknemer geworden.

Het bestuur van ons pensioenfonds bestond in 2022 uit 5 leden. Daarnaast nam een aspirant-lid deel aan de vergaderingen van het bestuur. De leden van het bestuur zijn vertegenwoordigers van je werkgever, van de werknemers en van de pensioengerechtigden.

Het verantwoordingsorgaan telde in 2022 in totaal 6 leden. Zij beoordelen het beleid van het pensioenfondsbestuur en brengen advies uit over belangrijke zaken zoals wijziging van de pensioenregeling en communicatie.

Hebben we genoeg geld voor alle pensioenen?
Als we kijken naar het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te betalen, nu en in de toekomst, kwamen we eind 2022 uit op € 451,7 miljoen. Dat is € 140,1 miljoen minder dan het jaar daarvoor. Hoe komt het dat dit bedrag is gedaald? Dat komt vooral omdat de rente aanzienlijk is gestegen. Door de hogere rente dalen onze verplichtingen en hoeven we van de overheid wat minder achter de hand houden.

Hebben we dit geld ook? Al ons pensioengeld bij elkaar opgeteld kwam eind december 2022 uit op € 596,2 miljoen. Genoeg dus om alle pensioenen nu en straks uit te betalen.

Je kunt het jaarverslag downloaden

Volledig jaarverslag 2022 (pdf)

Verkort jaarverslag 2022 (pdf)

 

BLADER VERDER

Pagina 1 - Hoeveel betaal je voor je pensioen?

Pagina 2 - Hoe gezond is jouw pensioenfonds
Pagina 3 - Meer pensioen en opbouw ondanks gelijke premie 
Pagina 4 - Wat leveren onze beleggingen op?
Pagina 5 - Wat is er gaande in pensioenland?
Pagina 6 - Toekomst van Metro Pensioenfonds

Terug naar het overzicht

geldzak