Verhoging van pensioenen

Met de verzekering door Nationale-Nederlanden veranderen de indexatieregels: Als de prijzen in Europa stijgen, krijg je een toeslag op je pensioen. Als de prijzen in Europa dalen, blijft je pensioen gelijk. Je pensioen wordt dus nooit verlaagd. Wel wordt een verlaging van de prijzen verrekend met toekomstige verhogingen. Het percentage waarmee de pensioenen bij inflatie jaarlijks worden verhoogd, is 84% van de Europese inflatie. De toeslagverlening is maximaal 8,4% bij een inflatie van 10% of meer.

Indexatie op basis van Europese prijsindex (HICPxT*) –voorbeelden uitgewerkt


Voorbeeld 1

Stel:

 • De wijziging van het Europese prijsindexcijfer HICPxT okt 2023 – okt 2024 bedraagt 12%
 • Het vastgestelde percentage HICPxT voor Metro Pensioenfonds is 84%
 • Op 1-1-2025 verhoogt Nationale-Nederlanden jouw pensioen met 84% van 10% is 8,4%
  o Er wordt een maximum gehanteerd van 10% stijging van het prijsindexcijfer

 

Voorbeeld 2

Stel:

 • De wijziging van het Europese prijsindexcijfer HICPxT okt 2023 – okt 2024 bedraagt 2%
 • Het vastgestelde percentage HICPxT voor Metro Pensioenfonds is 84%
 • Op 1-1-2025 verhoogt Nationale-Nederlanden jouw pensioen met 84% van 2% is 1,68%

 

Voorbeeld 3

Stel:

 • De wijziging van het Europese prijsindexcijfer HICPxT okt 2023 – okt 2024 bedraagt -1%
 • Het vastgestelde percentage HICPxT voor Metro Pensioenfonds is 84%
 • Op 1-1-2025 verhoogt Nationale-Nederlanden jouw pensioen met 84% van 0% is 0%
 • Stel (vereenvoudigd): het jaar erna bedraagt het prijsindexcijfer 2%, 
  o Jouw pensioen wordt verhoogd met 1% maal 84% is 0,84%
  o Het percentage van -1% van het jaar ervoor wordt eerst in mindering gebracht op de stijging van het prijsindexcijfer van 2%

*De Europese prijsindex heet voluit de “Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices excluding Tobacco” over de periode van eind oktober tot eind oktober voorafgaand aan de betreffende indexatiedatum. Het prijsindex percentage wordt jaarlijks gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De HICPxT is een gemiddeld winkelmandje van goederen als eten, drinken, kranten, kleding, benzine, computers en wasmachines en diensten als huur, kapper en verzekeringen. De HICPxT geeft een goed beeld van de veranderingen in prijzen en koopkracht van alle huishoudens binnen de Eurozone. De Europese prijsindex is voor Metro Pensioenfonds gemaximeerd op 10% en bedraagt ten minste 0% (als de prijsindex negatief is).

1 januari 2024: Geen verhoging ondanks sterke financiële situatie
De beleidsdekkingsgraad van oktober 2023 was 136,3%. Met deze hoge dekkingsgraad zou inflatie gecompenseerd kunnen worden met een verhoging van de pensioenen. Voor het bepalen van de inflatie kijken we naar het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Het CPI over de periode oktober 2022-oktober 2023 was -1,98%: er was sprake van deflatie. Een verhoging is daarom niet mogelijk.
Lees hier meer over de bepaling van het CPI in 2023 (pdf)

De laatste jaren veranderden wij de pensioenen zo
In onderstaand schema zie je of de afgelopen jaren de stijging van de prijzen is goedgemaakt met een (gedeeltelijke) verhoging van je pensioen.

 

Jaar Indexatie pensioen Stijging prijzen
2024 0,00% -1,98%*
2023 10,94% 16,93%
2022 1,71% 3,28%
2021 0,00% 1,27%
2020 0,00% 1,73%
2019 0,93% 1,68%
2018 0,50% 1,34%
2017 0,00% 0,36%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid oktober - oktober

*Gedurende het jaar 2023 heeft het CBS de bepaling van het CPI aangepast om beter rekening te kunnen houden met energieprijzen. Meer informatie vind je hier (pdf).

Lees meer bij Pensioen 1-2-3, Hoe zeker is je pensioen, Indexatie voor een waardevast pensioen.