Verhoging van pensioenen

Per 1 januari 2021 zijn de pensioenen met 0% verhoogd. De dekkingsgraad van het pensioenfonds staat op dit moment te laag om de pensioenen per 1 januari 2021 te kunnen verhogen. De kosten van levensonderhoud zijn in 2020 met 1,12% gestegen.

Ons pensioenfonds probeert je pensioen elk jaar te verhogen
Onze ambitie is om je pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Maar dat mag alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. We besluiten dit elk jaar. De verhoging wordt namelijk betaald uit beleggingsrendementen.

Dit jaar hebben wij je pensioen per 1 januari 2021 (over 2020) met 0% verhoogd
Je ziet hieronder of de stijging van de prijzen is goedgemaakt met een (gedeeltelijke) verhoging van je pensioen.

Jaar Indexatie pensioen Stijging prijzen
2020 0,00% 1,73%
2019 0,93% 1,68%
2018 0,50% 1,34%
2017 0,00% 0,36%
2016 0,00% 0,34%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid oktober – oktober
** Tot en met 2016 werd gekeken naar de loonstijgingen volgens de Cao voor de Groothandel in Levensmiddelen.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg
Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om je pensioen elk jaar (volledig) te verhogen. Het is niet zeker of we de komende jaren je pensioen mee kunnen laten groeien met de prijzen. De afgelopen jaren is je pensioen niet verlaagd. We verwachten dat we je pensioen de komende jaren ook niet hoeven te verlagen.

Ook voor gepensioneerden, ex-werknemers en arbeidsongeschikten probeert het pensioenfonds de pensioenen in lijn met de prijsstijgingen te verhogen. Lees hierover meer bij Pensioen 1-2-3, Hoe zeker is je pensioen, Indexatie voor een waardevast pensioen.