Hoe zeker is je pensioen?

risico

De hoogte van je pensoen is niet gegarandeerd

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens meer dan 70 jaar zitten.

In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die je pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Metro Pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die je pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we in het verleden rekening hielden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Metro Pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld pensioenuitvoerders ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Metro Pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar pensioenuitvoerders rekening mee moet houden om je pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Metro Pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’.

Pensioenuitvoerders moeten bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over 12 maanden. Je leest hier meer over bij Financiële situatie.

indexatie

Indexatie voor een waardevast pensioen

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. Je kunt met hetzelfde geld in 2021 minder kopen dan in 2020. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert je pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Het pensioen dat je hebt opgebouwd groeit dan mee met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Zo is je pensioen waardevast.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Onze beleidsdekkingsgraad moet hoog genoeg zijn. Daarnaast mag toeslagverlening alleen als we verwachten dat dit in de jaren daarna ook kan. Dit betekent dat we meer geld nodig hebben om je pensioen te kunnen verhogen.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Dit jaar hebben wij je pensioen per 1 januari 2021 (over 2020) niet verhoogd. De prijsontwikkeling uitgaande van het consumentenprijsindexcijfer afgeleid over de periode oktober 2019 tot oktober 2020 bedroeg 1,12%. Je ziet in deze tabel of de afgelopen jaren de stijging van de prijzen is goedgemaakt met een (gedeeltelijke) verhoging van je pensioen.

Jaar Indexatie pensioen Stijging van de prijzen*
2020 0,00% 1,73%
2019 0,93% 1,68%
2018 0,50% 1,34%
2017 0,00% 0,36%
2016** 0,00% 0,34%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid oktober – oktober
**Tot en met 2016 werd gekeken naar de loonstijgingen volgens de CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen

Indexatie in de toekomst
Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om je pensioen elk jaar (volledig) te verhogen. Het is niet zeker of we de komende jaren je pensioen mee kunnen laten groeien met de prijzen.

De afgelopen jaren is je pensioen niet verlaagd. We verwachten dat we je pensioen de komende jaren ook niet hoeven te verlagen.

tekort

Als ons pensioenfonds een tekort heeft

Het kan gebeuren dat Metro Pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen. In het uiterste geval kunnen wij besluiten je opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Meer over hoe Metro Pensioenfonds er financieel voor staat, lees je bij Financiële situatie.