Financiƫle situatie

Metro Pensioenfonds is een financiële instelling. En zoals alle financiële instellingen maakt Metro Pensioenfonds jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel om hiernaar te kijken is de dekkingsgraad.

Met het verzekeren van de pensioenen bij Nationale-Nederlanden loopt Metro Pensioenfonds geen risico’s* meer. De financiële reserves van Metro Pensioenfonds zijn gebruikt om een zo hoog mogelijke onvoorwaardelijke indexatie aan te kopen. Metro Pensioenfonds houdt alleen nog een kleine buffer aan voor de bedrijfsvoering van het pensioenfonds.  

De afname van de dekkingsgraad vanaf maart tot tot 100,8% (31-3-2024) is dus het gevolg van het verzekeren van de pensioenen bij Nationale-Nederlanden. De dekkingsgraad zegt niets meer over het veiligstellen van de pensioenen. De zekerheid van pensioenuitkeringen en indexaties is contractueel door Nationale-Nederlanden veiliggesteld.

* Pensioen verzekerd bij een verzekeraar kan in de basis niet gekort worden, alleen bij een faillissement van een verzekeraar kan eventueel sprake zijn van korten. De kans dat Nationale-Nederlanden failliet gaat, is hoogst onwaarschijnlijk. De Nederlandsche Bank heeft middelen om in te grijpen voordat een faillissement plaats vindt. Dat geeft erg veel zekerheid. 

 

Verloop van de dekkingsgraad

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
maart 2024 100,8% 136,1%
februari 2024 142,1% 138,8%
januari 2024 139,3% 138,3%
december 2023 137,5% 137,7%
november 2023 141,3% 137,2%
oktober 2023 141,9% 136,3%
september 2023 143,6% 136,8%
augustus 2023 139,7% 136,7%
juli  2023 140,2% 137,1%
juni 2023 137,2% 137,0%
mei 2023 135,3% 137,2%
april 2023 134,4% 137,6%
maart 2023 132,9% 138,0%
februari 2023 136,3%  138,3%
januari 2023 131,7% 137,9% 
december 2022 131,7% 137,5%
november 2022 130,3% 137,4%

 

 

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad in procenten gedurende de afgelopen 12 maanden

 Grafiek verloop dekkingsgraad Metro Pensioenfonds tot en met maart 2024

Uitleg over dekkingsgraden
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies € 1,- in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Als de dekkingsgraad te laag is, moeten er maatregelen worden genomen om weer tot een gezonde dekkingsgraad te komen. Een uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen. De dekkingsgraad is dus een belangrijk getal. Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.

 • Beleidsdekkingsgraad
  De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van het gemiddelde van de officiële dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over indexatie.
 • Actuele dekkingsgraad*
  De actuele dekkingsgraad berekent Metro Pensioenfonds op basis van 1 maand. Daarvoor gebruiken we de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.
 • Minimaal vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt van 105%, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen.
 • Vereiste dekkingsgraad*
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt van 119%, betekent dit dat we een reservetekort hebben. Is de beleidsdekkingsgraad hoger, dan hebben we een reserveoverschot.

Verloop dekkingsgraad per jaar sinds 2010

Per 31 december Beleidsdekkingsgraad
2023 137,7%
2022 137,5%
2021 125,1%
2020 110,5%
2019 117,1%
2018 123,6%
2017 120,2%
2016 110,3%
2015 115,9%
2014 119,3%
2013 118,7%
2012 108,5%
2011 101,1%
2010 109,4%

 

*Deze tekst is van toepassing op de periode voor de herverzekering door NN per maart 2024.