Financiƫle situatie

Metro Pensioenfonds is een financiële instelling. En zoals alle financiële instellingen maakt Metro Pensioenfonds jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel om hier naar te kijken is de dekkingsgraad.

Verloop van de dekkingsgraad

Maand Beleidsdekkingsgraad
September 2019 118,2%
Augustus 2019 119,4%
Juli 2019 120,7%
Juni 2019 121,6%
Mei 2019 122,1%
April 2019 122,6%
Maart 2019 122,7%
grafiek verloop dekkingsgraad Metro Pensioenfonds tot en met augustus 2019

Uitleg over dekkingsgraden
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies € 1,- in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Als de dekkingsgraad te laag is, moeten er maatregelen worden genomen om weer tot een gezonde dekkingsgraad te komen. Een uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen. De dekkingsgraad is dus een belangrijk getal. Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.

 • Beleidsdekkingsgraad
  De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van het gemiddelde van de officiële dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over indexatie.
 • Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad berekent Metro Pensioenfonds op basis van 1 maand. Daarvoor gebruiken we de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.
 • Minimaal vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt van 105%, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen. In extreme gevallen moeten we de pensioenen verlagen.
 • Vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt van 120%, betekent dit dat we een reservetekort hebben. Is de beleidsdekkingsgraad hoger, dan hebben we een reserveoverschot.

Verloop dekkingsgraad per jaar sinds 2010

Per 31 december Beleidsdekkingsgraad
2018 123,6%
2017 120,2%
2016 110,3%
2015 115,9%
2014 119,3%
2013 118,7%
2012 108,5%
2011 101,1%
2010 109,4%

Herstelplan
Sinds 2015 moeten pensioenfondsen hogere financiële buffers aanhouden. Het vereist eigen vermogen moet daardoor aanzienlijk hoger zijn dan voorheen. Ondanks dat Metro Pensioenfonds voldoende buffers had, was daardoor de dekkingsgraad begin 2015 toch onder het vereiste niveau gezakt en was er een reservetekort ontstaan. Daarom hadden we een herstelplan bij DNB ingediend. In een herstelplan staat hoe een pensioenfonds weer boven de vereiste 120% uit denkt te komen. Eind 2017 is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds weer boven het vereiste niveau uitgekomen en is het herstelplan beëindigd.