Financiƫle situatie

Metro Pensioenfonds is een financiële instelling. En zoals alle financiële instellingen maakt Metro Pensioenfonds jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel om hier naar te kijken is de dekkingsgraad.

Verloop van de dekkingsgraad

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
december 2021 131,0% 125,1%
november 2021 125,3% 123,9%
oktober 2021 127,7% 123,1%
september 2021 127,7% 121,7%
augustus 2021 126,2% 120,4%
juli 2021 124,7% 119,2%
juni 2021 126,6% 117,8%
mei 2021 125,2% 116,2%
april 2021 126,3% 114,7%
maart 2021 124,3% 112,8%
februari 2021 119,9% 111,1%
januari 2021 116,2% 110,4%

 verloop dekkingsgraad Metro Pensioenfonds tot en met december 2021 

Uitleg over dekkingsgraden
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies € 1,- in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Als de dekkingsgraad te laag is, moeten er maatregelen worden genomen om weer tot een gezonde dekkingsgraad te komen. Een uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen. De dekkingsgraad is dus een belangrijk getal. Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.

 • Beleidsdekkingsgraad
  De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van het gemiddelde van de officiële dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over indexatie.
 • Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad berekent Metro Pensioenfonds op basis van 1 maand. Daarvoor gebruiken we de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.
 • Minimaal vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt van 105%, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen. In extreme gevallen moeten we de pensioenen verlagen.
 • Vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt van 119%, betekent dit dat we een reservetekort hebben. Is de beleidsdekkingsgraad hoger, dan hebben we een reserveoverschot.

Verloop dekkingsgraad per jaar sinds 2010

Per 31 december Beleidsdekkingsgraad
2021 125,1%
2020 110,5%
2019 117,1%
2018 123,6%
2017 120,2%
2016 110,3%
2015 115,9%
2014 119,3%
2013 118,7%
2012 108,5%
2011 101,1%
2010 109,4%

 

Herstelplan
Eind september 2019 is de beleidsdekkingsgraad 118,1% en lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,1%. Ondanks dat Metro Pensioenfonds voldoende buffers had, is de beleidsdekkingsgraad toch onder het vereiste niveau gezakt en is er een reservetekort ontstaan. Daarom hebben we eind 2019 een herstelplan bij DNB ingediend. In een herstelplan staat hoe een pensioenfonds weer boven de vereiste 120% uit denkt te komen. De verwachting is dat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds binnen enkele jaren weer boven het vereiste niveau is.