Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Metro Pensioenfonds adviseert het bestuur en geeft jaarlijks een oordeel over het beleid van het bestuur en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Via het verantwoordingsorgaan zijn deelnemers en gepensioneerden ook nauw betrokken bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan Metro Pensioenfonds

Staand vlnr: Linda Kwanten-van Gerrevink, Mart Joosten, Annelinde Barbiers, Jaap van Gisteren, Joop Platteel
Zittend: Bert Griffioen


Linda Kwanten-van Gerrevink voorzitter, lid namens werkgever
Annelinde Barbiers lid namens deelnemers
Jaap van Gisteren lid namens deelnemers
Bert Griffioen lid namens deelnemers
Joop Platteel lid namens pensioengerechtigden
Mart Joosten lid namens pensioengerechtigden