Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Metro Pensioenfonds adviseert het bestuur en geeft jaarlijks een oordeel over het beleid van het bestuur en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Via het verantwoordingsorgaan zijn deelnemers en gepensioneerden ook nauw betrokken bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan Metro Pensioenfonds

Staand vlnr: Linda Kwanten-van Gerrevink, Mart Joosten, Annelinde Barbiers, Jaap van Gisteren, Joop Platteel
Zittend: Bert Griffioen, lid VO namens deelnemers


Linda Kwanten-van Gerrevink voorzitter Verantwoordingsorgaan namens werkgever
Mart Joosten lid Verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden
Annelinde Barbiers lid Verantwoordingsorgaan namens deelnemers
Jaap van Gisteren lid Verantwoordingsorgaan namens deelnemers
Joop Platteel lid Verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden
Bert Griffioen lid Verantwoordingsorgaan namens deelnemers
 

Intern Toezicht
Visitatiecommissie
Bij Metro Pensioenfonds houdt een visitatiecommissie intern toezicht. Deze commissie beoordeelt of het bestuur procedures naleeft en zorgvuldig tot besluitvorming komt. Eind 2018 bestaat de commissie uit Philippe Peerboom (Global Accounting), Edgar Kattouw (Kattouw Consultancy) en Frank Poorthuis (Act4u).

Compliance Officer
De compliance officer is verantwoordelijk voor het toezicht op een juiste uitvoering van maatregelen dat zich richt op implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving en op interne procedures en gedragsregels inzake integriteit. Het integriteitsbeleid en de gedragsregels zijn opgesteld om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van het pensioenfonds wordt aangetast.

Externe dienstverleners
Het bestuur van Metro Pensioenfonds heeft de dagelijkse uitvoering van vermogensbeheer en pensioenadministratie uitbesteed aan een aantal uitvoeringsorganisaties. Ook al doet het bestuur dus niet alle werkzaamheden zelf, het is en blijft wel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.

Pensioenadministratie
Achmea Pensioenservices (APS) verzorgt voor ons de deelnemers-, financiële en uitkeringsadministratie. Als je vragen hebt over je pensioenregeling of pensioenuitkering bij Metro Pensioenfonds, kom je bij de helpdesk van deze pensioenadministrateur terecht.

Vermogensbeheer
De vermogensbeheerders zijn Vanguard voor vastrentende beleggingen, BlackRock voor aandelenbeleggingen en Altera voor vastgoedbeleggingen.

Beleggingsadministratie
De beleggingsadministratie wordt gedaan door KasBank. KasBank bewaart ook het geld (custodian).

Extern toezicht
Actuaris
Willis Towers Watson is de actuaris van het fonds.

Accountant
KPMG is de accountant van Metro Pensioenfonds.