Bestuur

Metro Pensioenfonds wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder de betaling van pensioenuitkeringen.

Het bestuur bestaat uit 6 leden
In het bestuur zitten 3 vaste vertegenwoordigers van werkgevers en 3 wisselende vertegenwoordigers van werknemers en gepensioneerden. Hiermee is het bestuur een representatieve vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. De 3 vaste bestuursleden zijn voorgedragen door de directie. Van de wisselende bestuursleden zijn er 2 voorgedragen door de groepsondernemingsraad (GOR) en de derde door en vanuit de gepensioneerden. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar.

Bestuur Metro Pensioenfonds

Staand vlnr: Frank Rijksen, Ard Jansen, Rudi Klein Heerenbrink, Edwin Helwerda.
Zittend vlnr: Piet Dijkstra, Ronald Doornbos.

Organisatie van het bestuur
De bestuursleden zijn beoordeeld op hun specifieke kennis en deskundigheid zodat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Toch doet het bestuur niet alles zelf. Het bestuur wordt namelijk ondersteund door een bestuursmanagement en bijvoorbeeld een actuaris. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur van Metro Pensioenfonds.

Dit zijn de bestuursleden vanuit de werkgever
Frank Rijksen (voorzitter)
Frank Rijksen is met ingang van mei 2014 voorzitter van het bestuur. Tot 1 juli 2016 was hij Financial Director bij Metro Cash & Carry Nederland, nu is hij professioneel bestuurder.

Edwin Helwerda (algemeen lid)
Edwin Helwerda is bestuurslid sinds december 2018. Gedurende het jaar daarvoor was hij kandidaat-bestuurder. Hij is bij Makro Nederland werkzaam als specialist Compensation & Benefits, waarbij met name arbeidsvoorwaardelijke zaken centraal staan.

Ronald Doornbos (algemeen lid)
Ronald Doornbos is sinds oktober 2017 bestuurslid. Als actuaris en (senior-)consultant pensioenen en arbeidsvoorwaarden heeft hij veel ervaring als (certificerend) actuaris van een groot aantal pensioenfondsen in Nederland.

Dit zijn de bestuursleden vanuit de deelnemers en gepensioneerden
Piet Dijkstra (secretaris)
Piet Dijkstra is vanaf 1 januari 2013 met pensioen en sinds 2016 bestuurslid namens de gepensioneerden. Eerder was hij jarenlang vertegenwoordiger namens de werknemers.

Ard Jansen (algemeen lid)
Ard Jansen is in oktober 2018 lid geworden van het bestuur, nadat hij ongeveer een jaar als kandidaat-bestuurder had deelgenomen. Hij is hoofd van de afdeling Controlling en risicomanager van Makro Nederland.

Rudi Klein Heerenbrink (algemeen lid)
Rudi Klein Heerenbrink is Manager Logistiek bij Makro kerstpakketten in Duiven. Hij is in 2016 in het bestuur gekomen, na eerst 2 jaar als aspirant-lid te hebben deelgenomen.