Pensioen 123

Welkom bij Pensioen 1-2-3 van Metro Pensioenfonds

Ben je 21 jaar of ouder? Dan bouw je pensioen bij ons op.

Het pensioen bouw je op via je werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In deze Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze regeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert.

Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vind je:
- op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- op mijnpensioenoverzicht.nl. Je leest daar ook hoeveel AOW en pensioen je in totaal hebt.
- hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: je kiest zelf hoeveel je wilt weten
- Laag 1: je pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2: wil je meer weten over een onderwerp of je pensioenregeling? Lees dan laag 2.
- Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Je leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Lees je de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt.

Overlijd je? Dan krijgt je partner partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen.

Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar betaal je zelf geen premie meer. Misschien kom je ook in aanmerking voor een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Je leest het in het pensioenreglement in laag 3.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor je pensioen. Je bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook hoef je als je arbeidsongeschikt wordt zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl je pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt. Als je jaarsalaris in 2021 hoger is dan € 58.307,40 krijg je volgens de pensioenregeling ook in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als je arbeidsongeschikt wordt.

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen via je werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op over je salaris. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zo lang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Je bouwt over je pensioengrondslag pensioen op. Dit is je pensioengevend salaris minus de franchise. Je bouwt elk jaar 1,55% van je pensioengrondslag aan pensioen op.

Elke maand wordt er premie betaald voor je pensioen. Het deel van de premie dat je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook. Je werkgever betaalt ook pensioenpremie voor jou. Het deel dat de werkgever betaalt, is een stuk hoger dan wat je zelf betaalt.

Welke keuzes heb je zelf?

Verander je van baan? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Wil je je pensioenregeling vergelijken? Dat doe je met de pensioenvergelijker in laag 3.

Je kunt je via het pensioenfonds vrijwillig verzekeren voor een extra inkomen voor je partner als je tijdens je dienstverband bij Makro zou overlijden. Je kunt voor dit Anw-hiaatpensioen kiezen zodra je bij Makro in dienst komt.

Wil je ál je keuzes zien? Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen? Of eerst een hoger en daarna een lager pensioen? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.

Hoe zeker is je pensioen?

Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien, of zelfs moeten korten. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Hoe het financieel met het pensioenfonds gaat, kan gevolgen hebben voor je pensioen. Je leest hier meer over bij Financiële situatie.

Om je pensioen waardevast te houden, proberen wij je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Dit jaar hebben wij je pensioen per 1 januari 2021 (over 2020) niet verhoogd. De prijsontwikkeling uitgaande van het consumentenprijsindexcijfer afgeleid over de periode oktober 2019 tot oktober 2020 bedroeg 1,12%. Je ziet in deze tabel of de afgelopen jaren de stijging van de prijzen is goedgemaakt met een (gedeeltelijke) verhoging van je pensioen.

Jaar Indexatie pensioen Stijging prijzen
2020 0,00% 1,73%
2019 0,93% 1,68%
2018 0,50% 1,34%
2017 0,00% 0,36%
2016 0,00% 0,34%

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouw je misschien minder pensioen op.

In laag 2 lees je meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Metro Pensioenfonds maakt onder andere de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • kosten voor de administratie
  • kosten om het pensioengeld te beheren

Wanneer moet je in actie komen?

Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

De opbouw van je pensioen wordt voortgezet zonder dat je nog premie hoeft te betalen.

Je krijgt dan recht op een partnerpensioen voor je partner. Alleen als je gaat samenwonen (met notariële akte) moet je dit aan ons doorgeven.

Je opgebouwde partnerpensioen komt toe aan je ex-partner en het opgebouwde ouderdomspensioen wordt verdeeld. Alleen als je het samenwonen (met notariële akte) beëindigt moet je dit aan ons doorgeven.

Een verhuizing naar of in het buitenland geef je altijd door aan het pensioenfonds.

Als je dienstverband wordt beëindigd stopt je deelname aan onze pensioenregeling. Je bouwt dan niet verder pensioen op.

Je pensioenopbouw wordt dan evenredig vermeerderd of verminderd.

Bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?.

Als je vragen hebt over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor jouw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

Meer weten over…

…je pensioenregeling bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.