Hoe kijkt Metro Pensioenfonds naar de toekomst?

1 maart 2023

Dit interview komt uit onze nieuwsbrief van 30 november 2022

“Als Metro Pensioenfonds spelen we Champions League. We presteren prima. Kijken we naar alle ondernemingspensioenfondsen dan zitten we in de top.” Een gesprek met bestuursvoorzitter Frank Rijksen over de stand van zaken bij ons pensioenfonds.

Metro Pensioenfonds past bij de cultuur van Makro
Frank (58) is nu 8 jaar voorzitter van het bestuur van het Metro Pensioenfonds. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als Chief Financial Officer (CFO) bij Makro Cash & Carry Nederland. Hij is dus niet alleen een echte financiële man, hij is ook goed thuis in de Makro organisatie. “Ik ken de Makro-cultuur, de manier van werken. Dat is belangrijk. Het pensioenfonds moet daarbij aansluiten. De mensen moeten zich herkennen in het fonds. Makro is een no nonsens-bedrijf, direct, to the point. Geen bureaucraten maar aanpakkers. Die no nonsens-cultuur heeft het pensioenfonds ook.”

“We profiteren van de lage rente”
Frank stelt dat Metro Pensioenfonds er financieel gezond voor staat. “We kunnen echt wel een stootje hebben. Elk jaar onderzoeken we hoe we het doen in vergelijking met andere fondsen en dan springen we er vaak bovenuit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat onze kosten beduidend lager zijn dan bij andere fondsen. Verder is onze financiële positie het afgelopen jaar behoorlijk verbeterd. Dat is mede te danken aan de stijgende rente. Voor pensioenfondsen is dat goed nieuws. Die profiteren daar heel erg van. Wij dus ook.”

De pensioenregeling wordt niet bepaald door het bestuur maar door de sociale partners. “Maar dat wil niet zeggen dat we aan de zijlijn afwachtend toekijken wat er wordt besloten. De relatie met de sociale partners is prima. We overleggen regelmatig. Ook vragen ze ons mee aan tafel. Ze willen onze adviezen en mening horen."

BeFrank gaat nieuwe regeling uitvoeren
Per 1 januari krijgen de medewerkers van Makro een nieuwe pensioenregeling. Deelnemers hebben hierover een bericht op de website kunnen lezen en iedereen heeft hierover per brief uitleg ontvangen. Deze brief vind je ook terug op je persoonlijk portaal, Mijn pensioen. Frank vertelt dat in goed overleg met de sociale partners is besloten dat niet langer het pensioenfonds verantwoordelijk is voor de uitvoering van de (nieuwe) regeling, maar een andere partij, namelijk BeFrank. “Zij hebben voor de uitvoering van die regeling een ‘panklare oplossing’ terwijl wij veel kosten zouden moeten maken voor allerlei aanpassingen. Dat is zonde van het geld.”

Wat verandert er?
“De medewerkers van Makro hebben straks pensioen van 2 pensioenuitvoerders. Ze krijgen zowel van Metro Pensioenfonds als van BeFrank hun pensioenpost. Het pensioen dat tot nu toe is opgebouwd is en blijft bij Metro Pensioenfonds. Het nieuwe pensioen dat vanaf 1 januari wordt opgebouwd, zit bij BeFrank. Iedereen die al met pensioen is, zit bij Metro Pensioenfonds en dat blijft ook zo. Daar verandert niks voor. Dat geldt ook voor oud-medewerkers die bij ons pensioen hebben opgebouwd.”

Blijft Metro Pensioenfonds bestaan?
Volgens Frank blijft Metro als pensioenfonds onverminderd sterk overeind. “We blijven ieders belangen behartigen zoals we dat tot nu toe hebben gedaan. Deelnemers hoeven daar dus niet ongerust over te zijn. Wel is het zo dat we onderzoeken of het zelfstandig voortbestaan van Metro Pensioenfonds op de langere termijn wel de beste oplossing is en blijft. Het moet bijvoorbeeld niet onnodig duur worden. Elke euro die we kunnen besparen betekent een hoger pensioen voor onze deelnemers en gepensioneerden. Dat is het allerbelangrijkste. Het kan zijn dat we uit efficiency-oogpunt op termijn samenwerking aangaan met een of meerdere andere fondsen. Maar zover zijn we nog lang niet.”

Bezoek regelmatig deze website om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Frank Rijksen