Wat is de status van het Pensioenakkoord?

Een veranderende omgeving maakte nieuwe pensioenafspraken noodzakelijk. Pensioen is in Nederland goed geregeld. Maar een aantal afspraken leidde in de afgelopen jaren wel steeds vaker tot problemen, zoals de extreem lage rente. De financiële situatie van pensioenfondsen kwam onder druk te staan en veel pensioenfondsen konden de pensioenen niet verhogen of moesten zelfs de pensioenen verlagen. Ook zorgden de veranderingen op de arbeidsmarkt ervoor dat het stelsel niet meer voor iedereen goed aansloot.

Het doel van het Pensioenakkoord
Doel van het akkoord is het vernieuwen van het pensioenstelsel in Nederland. Het huidige pensioenstelsel kent weinig mogelijkheden voor maatwerk en keuzevrijheid, terwijl hier wel behoefte aan is. Het nieuwe stelsel moet pensioenen inzichtelijker en persoonlijker maken.

Wat betekent het Pensioenakkoord voor je pensioen en hoe staat het ermee?
De belangrijkste afspraken uit het Pensioenakkoord zijn:

  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel.
  • Er komt een nieuw pensioencontract. Je bouwt daarin met je pensioenpremie een eigen ‘pensioenpot’ op. Hiermee koop je op je pensioendatum een pensioen aan. Hoe hoog dat pensioen is, hangt af van een aantal factoren. Dat zijn onder meer het beleggingsresultaat en de stand van de rente.
  • Op je pensioendatum mag je maximaal 10% van je opgebouwde pensioenkapitaal vrij opnemen.
  • Het nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger.
  • Er komen maatregelen waarmee je verlof kunt sparen om eerder met pensioen te gaan.
  • Werkgevers kunnen hun medewerkers een regeling aanbieden om eerder met pensioen te gaan. Nu zijn deze regelingen niet aantrekkelijk omdat hier een belastingboete bij geldt.

We houden je op de hoogte
De afspraken worden nu eerst vastgelegd in een wet. Dit moet op 1 januari 2023 klaar zijn. Daarna start de overgangsperiode van 4 tot 5 jaar en beslissen de sociale partners hoe diverse onderwerpen uitgevoerd moeten worden. Nu verandert er dus nog niets voor jou. Zodra we nieuws hebben, stellen wij je op de hoogte. Houd daarom deze pagina goed in de gaten!