Metro Pensioenfonds kiest voor Nationale-Nederlanden

Januari 2024: Na een zorgvuldige selectie heeft Metro Pensioenfonds voor de verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) gekozen. Zij gaan de bij Metro Pensioenfonds opgebouwde pensioenen verzekeren. Deze keuze biedt alle deelnemers de meeste zekerheid voor een goed pensioen. NN is een financieel stabiele en kapitaalkrachtige pensioenuitvoerder. Met hen hebben we goede afspraken gemaakt over de verzekering van de pensioenen. Door de huidige sterke financiële positie van Metro Pensioenfonds kunnen we de pensioenen veilig stellen ínclusief een ónvoorwaardelijke indexatie (=pensioenverhoging).