Wijziging van de dekkingsgraad

Metro Pensioenfonds publiceert elke maand de dekkingsgraad op de website. De dekkingsgraad laat zien wat de vermogenspositie van een pensioenfonds is. Het geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen en de toekomstige pensioenuitkeringen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds net genoeg vermogen om de toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen Maar het houdt  dan op lange termijn geen geld over voor het opvangen van risico’s of het verhogen van de pensioenen. 

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van de dekkingsgraad. De drie belangrijkste zijn:

1. Beleggingskoersen: dalen de koersen, dan daalt ons vermogen en daarmee de dekkingsgraad. Stijgen de koersen, dan stijgt de dekkingsgraad;

2. Rente: een dalende rente betekent een dalende dekkingsgraad. Het pensioenfonds moet dan meer geld opzijzetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Gaat de rente omhoog dan gaat ook de dekkingsgraad omhoog, omdat het pensioenfonds dan minder geld nodig heeft om alle pensioenen te kunnen betalen;

3. Levensverwachting: als mensen langer leven, moet langer pensioen uitgekeerd worden. Hierdoor stijgen de verplichtingen en daalt de dekkingsgraad.

De beleggingskoersen en rente zijn elke dag anders. Vandaar dat de dekkingsgraad altijd een momentopname is. De dekkingsgraad van Metro Pensioenfonds was eind februari 2024, 142,1%. Metro Pensioenfonds had dus ruim meer in kas dan nodig was om uit te keren. Die sterke financiële positie van Metro Pensioenfonds was een goed moment om met Nationale-Nederlanden afspraken te maken over het veiligstellen van de pensioenen, ínclusief een ónvoorwaardelijke indexatie (=pensioenverhoging) van 84% van de Europese inflatie. Metro Pensioenfonds heeft voor het verzekeren van de pensioenen, bijna het gehele vermogen gebruikt om de zekerheid van pensioenen en de onvoorwaardelijke indexatie aan te kopen.

Met het verzekeren van de pensioenen bij Nationale-Nederlanden loopt Metro Pensioenfonds geen risico’s* meer. Alle financiële reserves van Metro Pensioenfonds zijn daarom gebruikt om een zo hoog mogelijke onvoorwaardelijke indexatie aan te kopen. Metro Pensioenfonds houdt alleen nog een kleine buffer aan voor de bedrijfsvoering van het pensioenfonds.  

De afname van de dekkingsgraad vanaf maart tot 100,8% (31-3-2024) is dus het gevolg van het verzekeren van de pensioenen bij Nationale-Nederlanden. De dekkingsgraad zegt niets meer over het veiligstellen van de pensioenen. De zekerheid van pensioenuitkeringen en indexaties is contractueel door Nationale-Nederlanden veiliggesteld.

 

* Pensioen verzekerd bij een verzekeraar kan in de basis niet gekort worden, alleen bij een faillissement van een verzekeraar kan eventueel sprake zijn van korten. De kans dat Nationale-Nederlanden failliet gaat, is hoogst onwaarschijnlijk. De Nederlandsche Bank heeft middelen om in te grijpen voordat een faillissement plaats vindt. Dat geeft erg veel zekerheid. Meer over hoe Metro Pensioenfonds er financieel voor staat, lees je bij Financiële situatie.