De pensioenen worden volgend jaar niet verhoogd

Metro Pensioenfonds probeert je pensioen jaarlijks te indexeren (verhogen). Leidend hierin is inflatie én de financiële situatie van het fonds (de dekkingsgraad). Inflatie wordt gemeten via het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Voor 2024 is het helaas niet mogelijk een verhoging toe te kennen. We leggen dit hieronder aan je uit.

Het consumentenprijsindexcijfer is gedaald
Het CPI wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en geeft aan hoeveel de consumentenprijzen zijn veranderd het afgelopen jaar (tussen oktober 2022 en oktober 2023). De prijzen zijn in deze periode gedaald, met als gevolg een negatief cijfer van  1,98%: er was sprake van deflatie. De sterke daling van energieprijzen ten opzichte van vorig jaar was meer dan de prijsstijging van overige producten. In dit percentage zit een correctieberekening. Gedurende het jaar 2023 heeft het CBS de bepaling van het CPI namelijk aangepast om beter rekening te kunnen houden met energieprijzen.
Lees meer

Ook met vergelijkende cijfers CBS geen verhoging
Wat als de inflatiecijfers door het CBS al eerder waren gecorrigeerd? Zou dan wel toeslagverlening mogelijk zijn? We zijn dit nagegaan. In dat geval zou de verhoging van vorig jaar veel lager zijn geweest dan de gegeven 10,94%. Dit jaar zou er dan wel een kleine toeslagverlening mogelijk zijn. Per saldo is de vorig jaar gegeven toeslag hoger en dus gunstiger.

Door het gedaalde prijsindexcijfer wordt er niet verhoogd
Als het CPI positief zou zijn, dan hadden we volgens de regels voor toeslagverlening gedeeltelijk kunnen verhogen. De beleidsdekkingsgraad van Metro Pensioenfonds is 136,3% eind oktober en dus hoger dan de vereiste 110%. Ook een verhoging door een inhaaltoeslag zit er niet in. Dat mag pas als de dekkingsgraad hoger is dan 144,2%.

Sommige andere pensioenfondsen verhogen de pensioenen wel
De belangrijkste reden hiervoor is dat de meeste pensioenfondsen overgaan naar de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Voor deze fondsen gelden andere regels en mogen gemiste toeslagen soms worden ingehaald.
Lees meer over toeslagverlening

Heb je nog vragen?
We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt over bovenstaande. Neem de uitgebreidere informatie op de website dan goed door. Heb je hierna nog steeds vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.