Onze financiele situatie eind juli 2023

Elke maand publiceert Metro Pensioenfonds nieuwe informatie over haar financiële situatie. Een belangrijk hulpmiddel om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat, is de dekkingsgraad.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds).

De beleidsdekkingsgraad was eind juli 2023: 137,1%. Eind juni 2023 was deze 137,0%. De actuele dekkingsgraad was eind juli 2023: 140,2% . Eind juni 2023 was de actuele dekkingsgraad 137,2%.

Meer over de financiële situatie