Onze financiele situatie eind april 2023

Elke maand publiceert Metro Pensioenfonds nieuwe informatie over haar financiële situatie. Een belangrijk hulpmiddel om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat, is de dekkingsgraad.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds).

De beleidsdekkingsgraad was eind april 2023: 137,6%. Eind maart 2023 was deze 138,0%. De actuele dekkingsgraad was eind april 2023: 134,4% . Eind maart 2023 was de actuele dekkingsgraad 132,9%.

Meer over de financiële situatie