Onze financiele situatie eind oktober 2022

Elke maand publiceert Metro Pensioenfonds nieuwe informatie over haar financiële situatie. Een belangrijk hulpmiddel om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat, is de dekkingsgraad.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). De beleidsdekkingsgraad was eind oktober 2022: 137,0%. Eind september 2022 was deze 135,4%. De actuele dekkingsgraad was eind oktober 2022: 147,5%. Eind september 2022 was de actuele dekkingsgraad 143,2%.

Meer over de financiële situatie