Onze financiele situatie eind mei 2022

Elke maand publiceert Metro Pensioenfonds nieuwe informatie over haar financiële situatie. Een belangrijk hulpmiddel om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat, is de dekkingsgraad.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). De beleidsdekkingsgraad was eind mei 2022: 130,4%. Eind april 2022 was deze 129,1%. De actuele dekkingsgraad was eind mei 2022: 140,6%. Eind april 2022 was de actuele dekkingsgraad 139,5%.

Meer over de financiële situatie