Nieuwe termijn voor pensioengerechtigden in het VO

De termijn om je kandidaat te stellen is helaas voorbij.

Krijg jij al pensioen? Dan is het fijn dat er een vertegenwoordiger jouw belangen behartigt binnen het verantwoordingsorgaan (VO). Nu worden de pensioengerechtigden vertegenwoordigd door Joop Platteel en Mart Joosten.

Eind 2022 gaat er een nieuwe termijn voor de pensioengerechtigden in
Met alle veranderingen die het Pensioenakkoord met zich meebrengt, is het voor het fonds van groot belang om te kunnen vertrouwen op ervaring en kennis. Joop en Mart passen, gezien hun voorgaande termijn en ervaring, goed in dit profiel. Zowel Joop als Mart zouden graag hun lidmaatschap verlengen met een nieuw vierjaarstermijn als vertegenwoordigers voor jouw pensioen. Als Joop en Mart niet worden herbenoemd, ontstaat er een vacature.

Wil je jezelf opgeven als tegenkandidaat?
Meld je dan aan bij het bestuur. Stuur hiervoor uiterlijk 16 juni 2022 jouw motivatie naar de secretaris van het bestuur Harry IJntema per e-mail. Een voorwaarde is wel dat je al pensioen van het Metro Pensioenfonds krijgt.

Meer informatie over de functie en eisen
In de profielschets voor deze functie lees je meer over de inhoud van het lidmaatschap VO. En ook over de eisen die aan deze functie worden gesteld. Het bestuur en het VO beoordelen of een kandidaat aan de profielschets voldoet en geschikt is om de functie te vervullen. Bij meerdere geschikte kandidaten worden verkiezingen gehouden.

Functieprofiel lid VO (pdf)

Heb je misschien nog andere vragen over het VO?
Stuur dan de secretaris van Metro Pensioenfonds, Harry IJntema, een e-mail.