Hoe bouw je pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als je in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 4 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. Je leest hierover meer op SVB.nl. Je vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Heb je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan valt je AOW-uitkering lager uit.

B. Pensioen dat je via je werk opbouwt
Hoeveel pensioen je opbouwt via de regeling van je werkgever, zie je op je Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijg je ieder jaar van ons. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd en het pensioen op je 68-jarige leeftijd als je tot dat moment bij ons blijft opbouwen. Op het UPO vind je ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dit is pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt. Wil je een overzicht van de pensioenen die je bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt je AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of je dit nodig vindt, hangt af van je eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.

middelloon

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele brutoloon pensioen op. Metro Pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW-uitkering die je van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’ en in 2021 bedraagt die €14.544-. Over het brutosalaris boven € 112.189,- bouw je ook geen pensioen op. Deze grens is wettelijk bepaald. Wel kun je over het salarisgedeelte boven deze grens zelf pensioen opbouwen, door bijvoorbeeld een lijfrente af te sluiten.

Over je brutoloon (tot € 112.189,-) minus de franchise bouw je jaarlijks 1,55% aan pensioen op. Het totale pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioenbedrag elke maand zo lang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

opbouw

Opbouw

Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele brutoloon omdat je vanaf je AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Het deel van het salaris waar je geen pensioen over opbouwt heet de 'franchise'. In 2021 is de franchise € 14.544,-. Ook boven een brutoloon van € 112.189,- wordt geen pensioen opgebouwd. Het brutoloon min de franchise is de 'pensioengrondslag'. Over de pensioengrondslag bouw je 1,55% pensioen op per jaar.

Stel: je verdient € 34.544,- per jaar. De franchise is € 14.544,- Dan bouw je in dat jaar 1,55% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.000,-. Dat is € 310,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

pensioenpremie

Je betaalt zelf voor je pensioen

Iedere maand wordt er premie betaald voor je pensioen. In feite is de premie de prijs van je pensioen. Je werkgever houdt jouw deel van de pensioenpremie elke maand in op je brutoloon. Je draagt zelf 8,57% van de pensioengrondslag bij. Op je loonstrook staat het exacte bedrag dat je betaalt. Je werkgever betaalt ook mee aan je pensioen. De premie die de werkgever betaalt staat niet op je loonstrook, maar is aanzienlijk hoger dan jouw deel. Als je wilt weten hoeveel je werkgever bijdraagt, kun je dat bij je werkgever navragen.