Pensioen 123

Hoe zeker is je pensioen?

Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien, of zelfs moeten korten. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Hoe het financieel met het pensioenfonds gaat, kan gevolgen hebben voor je pensioen. Je leest hier meer over bij Financiële situatie.

Om je pensioen waardevast te houden, proberen wij je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Dit jaar hebben wij je pensioen per 1 januari 2021 (over 2020) niet verhoogd. De prijsontwikkeling uitgaande van het consumentenprijsindexcijfer afgeleid over de periode oktober 2019 tot oktober 2020 bedroeg 1,12%. Je ziet in deze tabel of de afgelopen jaren de stijging van de prijzen is goedgemaakt met een (gedeeltelijke) verhoging van je pensioen.

Jaar Indexatie pensioen Stijging prijzen
2020 0,00% 1,73%
2019 0,93% 1,68%
2018 0,50% 1,34%
2017 0,00% 0,36%
2016 0,00% 0,34%

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouw je misschien minder pensioen op.

In laag 2 lees je meer over de financiƫle situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.