Pensioen 123

Wanneer moet je in actie komen?

Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

De opbouw van je pensioen wordt voortgezet zonder dat je nog premie hoeft te betalen.

Je krijgt dan recht op een partnerpensioen voor je partner. Alleen als je gaat samenwonen (met notariële akte) moet je dit aan ons doorgeven.

Je opgebouwde partnerpensioen komt toe aan je ex-partner en het opgebouwde ouderdomspensioen wordt verdeeld. Alleen als je het samenwonen (met notariële akte) beëindigt moet je dit aan ons doorgeven.

Een verhuizing naar of in het buitenland geef je altijd door aan het pensioenfonds.

Als je dienstverband wordt beëindigd stopt je deelname aan onze pensioenregeling. Je bouwt dan niet verder pensioen op.

Je pensioenopbouw wordt dan evenredig vermeerderd of verminderd.

Bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?.

Als je vragen hebt over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor jouw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.