Welke keuzes heb je zelf?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Verander je van baan en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.

Is je opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 (2021) per jaar dan beslis je zelf of je je pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je je pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je je pensioen niet meenemen? Dan blijft je pensioen bij Metro Pensioenfonds staan.

Is je opgebouwd pensioen lager, maar wel hoger dan € 2,- per jaar? Dan zorgt Metro Pensioenfonds ervoor dat je pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Metro Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft je pensioen bij Metro Pensioenfonds.

pensioenvergelijker

Je pensioen vergelijken

Wil je je pensioenregeling vergelijken? Dat doe je met de pensioenvergelijker in laag 3.

pensioenvergelijker

Vrijwillige Anw-hiaatverzekering

Je kunt bij Metro Pensioenfonds kiezen voor een vrijwillige Anw-hiaatverzekering. Het Anw-pensioen van Metro Pensioenfonds is een aanvulling op het inkomen voor je partner voor het geval jij komt te overlijden. De premie voor deze verzekering wordt, als je hier aan meedoet, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via je werkgever op je salaris ingehouden.

Waarom een Anw-hiaatverzekering?
Naast het partnerpensioen van Metro Pensioenfonds komt je partner na jouw overlijden misschien in aanmerking voor een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) van de overheid. Maar het kan zijn dat je partner slechts gedeeltelijk of geen recht heeft op de Anw-uitkering van de overheid. Je kunt je daarom via het pensioenfonds vrijwillig verzekeren voor een extra inkomen voor je partner voor het geval je tijdens je dienstverband bij Makro zou overlijden. Met deze Anw-hiaatverzekering voorkom je dat je partner na jouw overlijden er te veel in inkomen op achteruit gaat. Zo zorg je ervoor dat je partner een aanvulling op zijn of haar inkomen ontvangt in de vorm van het Anw-hiaatpensioen, totdat je partner AOW ontvangt.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl, kun je nagaan of je partner na jouw overlijden in aanmerking komt voor een Anw-uitkering van de overheid. Als dat niet zo is, kun je overwegen een Anw-hiaatpensioen van Metro Pensioenfonds af te sluiten.

Anw-hiaatverzekering vervalt nadat je uit dienst bent of met pensioen
Je kunt alleen meedoen aan de vrijwillige verzekering voor het Anw-hiaatpensioen zolang je in dienst bent bij Makro. Doe je mee met de Anw-hiaatverzekering, dan vervalt deze automatisch als je uit dienst of met pensioen gaat.

Meer informatie over de vrijwillige Anw-hiaatverzekering vind je in het pensioenreglement in laag 3.

ruilen

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als je met pensioen gaat of uit dienst gaat, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor je partner in het geval je overlijdt, dan kun je een deel van je ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Je krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar je partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Metro Pensioenfonds wanneer je komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze op het moment van pensioneren of uitdiensttreding! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer over het ruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen lees je in het pensioenreglement in laag 3.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom je het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft je partner zelf een goed pensioen, of misschien heb je geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze op het moment van pensioneren! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als je wel een partner hebt moet hij of zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen lees je in het pensioenreglement in laag 3.

vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Je kunt er voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan op je 68-jarige leeftijd. Je kunt in principe al vanaf 58-jarige leeftijd met pensioen. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Dat is logisch, want je pensioen wordt over een kortere periode opgebouwd en over een langere periode uitgekeerd. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen.

Let op: je moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan je vervroegde pensioen. Op SVB.nl kun je zien wanneer je AOW-uitkering ingaat.

Extra keuzemogelijkheid bij vervroegen: AOW-overbrugging
Als je voor je AOW-leeftijd met pensioen wilt, dan kan het dus zijn dat je pensioen te laag is. Je mist immers een basispensioen, de AOW. Hiervoor biedt Metro Pensioenfonds een extra keuzemogelijkheid. Je kunt namelijk een deel van je (levenslang) ouderdomspensioen uitruilen voor een tijdelijk ouderdomspensioen, ook wel AOW-overbrugging genoemd. De hoogte van deze AOW-overbrugging bepaal je zelf, maar het mag niet meer zijn dan twee maal de AOW-uitkering voor gehuwden inclusief vakantiegeld. Maar dan wordt je ouderdomspensioen vanaf je AOW-leeftijd wel lager.

Uitstellen
Je kunt er ook voor kiezen om het pensioen later te laten ingaan dan 68 jaar, maar niet later dan 5 jaar na de AOW-ingangsdatum. Als je later met pensioen gaat, dan wordt je opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

Let op: voor het uitstellen van je pensioen is het niet noodzakelijk om langer door te werken bij je werkgever.

Voor een deel met pensioen gaan

In plaats van ineens met pensioen te gaan op je 68e kun je er ook voor kiezen om een deel van je pensioen eerder in te laten gaan. Dat kan vanaf 58 jaar. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat je eerder laat ingaan, lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat je doorwerkt bouw je nog wel pensioen op. Als je deeltijd met pensioen gaat moet je uiterlijk 5 jaar na de AOW-ingangsdatum volledig met pensioen. Je hebt wel toestemming nodig van je werkgever om door te werken na je 68e voor het deel dat je nog werkt.

Overleg met je werkgever als je in deeltijd met pensioen wilt.

hoog_laag_laag_hoog

Eerst een hoger pensioen krijgen

Je kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is je ouderdomspensioen lager dan op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Je kunt variëren vanaf het moment dat je met pensioen gaat tot 5 jaar na de AOW-ingangsdatum.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je hier eenmaal voor gekozen hebt kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Neem daarom ongeveer 6 maanden voor je gewenste pensioendatum contact op met het pensioenfonds. We kunnen dan een berekening maken zodat je inzicht krijgt in de financiële gevolgen van deze keuze.

Je kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat 2e moment heb je bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.