Zekerheid over pensioenverhogingen

We hebben een percentage van 84% afgesproken 
Als bestuur van Metro Pensioenfonds zijn wij verheugd je te informeren over de mooie afspraak die we hebben gemaakt met Nationale-Nederlanden:

 Het percentage waarmee de pensioenen bij inflatie jaarlijks worden verhoogd, is 84% van de Europese inflatie


De pensioenen zijn nu veiliggesteld inclusief een ónvoorwaardelijk toeslagverlening
De verzekering door Nationale-Nederlanden biedt ons allemaal de meeste zekerheid voor een goed pensioen in de toekomst. In de online bijeenkomst van 8 februari vertelden we hier meer over. Verder blijft Achmea Pensioenservices de administratie van je pensioen uitvoeren.

Lees wat de verzekering naar NN voor jou betekent
In de brief en bijlage die je per post ontvangt, lees je wat de verzekering door NN voor jou betekent. Je vindt deze brief en bijlage ook op Mijn Pensioen. Het verbeterde pensioenreglement kan je vinden op onze website.

Heb je hierover nog vragen? 
Neem dan contact op met het klantteam van Metro Pensioenfonds.