De keuze voor de toekomst is gemaakt

In ons nieuwsbericht van 16 maart 2023 gaven we aan dat het zelfstandig doorgaan van Metro Pensioenfonds op lange termijn niet haalbaar is. Het bestuur wil de uitvoering van de opgebouwde pensioenen daarom onderbrengen bij een andere partij. Het uitgangspunt hierbij is dat we het beste voor onze deelnemers kiezen.

Het bestuur van Metro Pensioenfonds heeft de afgelopen maanden uitgebreid de mogelijkheden bij andere partijen onderzocht. We hebben gekeken naar aansluiting bij een ander, groter pensioenfonds en naar het onderbrengen van de pensioenen bij een verzekeraar.

Voorkeur Metro Pensioenfonds gaat nu uit naar een verzekeraar
Voor de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling kiezen we voor een verzekeraar. Deze ‘beste keuze’ biedt onze achterban de meeste zekerheid. Met de verzekeraar kunnen we goede afspraken maken over de overname van de pensioenen. Zo verwacht Metro Pensioenfonds de pensioenen veilig te kunnen stellen inclusief een onvoorwaardelijke indexatie.

Waarom kiest Metro Pensioenfonds een andere uitvoerder?
Als pensioenfonds presteren we aan de top vergeleken met andere fondsen. Het lage kostenniveau van nu kunnen we naar de toekomst toe niet handhaven omdat ons fonds alleen maar kleiner wordt. Daarbij worden aan pensioenfondsen steeds hogere eisen gesteld. Wat ook extra hoge kosten met zich meebrengt. Om financieel gezond te blijven, zijn we daarom op zoek gegaan naar schaalvoordelen.

Op korte termijn kunnen we een garantiecontract onder gunstige voorwaarden bij een verzekeraar afsluiten. Door de sterke financiële positie van Metro Pensioenfonds, is dit nu een goed moment daarvoor. We smeden het ijzer als het heet is, met deze keuze nu. Wanneer de marktomstandigheden teveel verslechteren de komende maanden bekijken we nogmaals welke keuze de beste is.

Eind januari ontvang je een brief van ons
Eind januari 2024 ontvang je een persoonlijke brief in Mijn Archief op MijnPensioen. Hierin vertellen wij je onder andere voor welke verzekeraar we kiezen. In de brief nodigen we je ook uit voor een online bijeenkomst eind februari 2024. In deze bijeenkomst vertellen wij je meer over deze keuze en wat dit voor jou betekent. Ook kan je dan vragen stellen aan de bestuursleden. Graag tot dan!

Lees hier meer over de toekomst van Metro Pensioenfonds.

Check of we jou digitaal kunnen bereiken
We willen iedereen vragen om te checken of Metro Pensioenfonds jouw juiste privé e- mailadres heeft. Dan kunnen we jou altijd bereiken en weet je zeker dat je geen nieuws over ons pensioenfonds misloopt.

Je geeft je e-mailadres gemakkelijk door op Mijn Pensioen.