Zelfstandig voortbestaan Metro Pensioenfonds

Tijdens de laatste bestuursvergadering is het bestuur van Metro Pensioenfonds, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, tot de conclusie gekomen dat het zelfstandig voortbestaan van Metro Pensioenfonds op lange termijn geen haalbare kaart is. Op termijn zal Metro Pensioenfonds de uitvoering van de opgebouwde pensioenen tot en met 2022 daarom onderbrengen bij een andere pensioenuitvoerder. Een belangrijke stap voor Metro Pensioenfonds!

Het belang van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden staat voorop
Het bestuur van Metro Pensioenfonds neemt de komende periode de tijd om zorgvuldig al de verschillende uitvoeringsvormen en uitvoerders nader te onderzoeken. Alles met als doel om de belangen van alle gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever zo goed mogelijk te behartigen. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit vlak. Lees ook het interview in de nieuwsbrief van 28 februari met ons bestuurslid Ronald Doornbos over de toekomst van ons fonds.

Wil je meer weten over de nieuwe situatie van Metro Pensioenfonds?
Alle nieuwsberichten die te maken hebben met de toekomst van ons fonds, vind je op 1 centrale plek. Ga hiervoor naar De toekomst van Metro Pensioenfonds. 

Check of we jou digitaal kunnen bereiken
We willen iedereen vragen om te checken of Metro Pensioenfonds jouw juiste privé e- mailadres heeft. Dan kunnen we jou altijd bereiken en weet je zeker dat je geen nieuws over ons pensioenfonds misloopt. Je geeft je e-mailadres gemakkelijk door op Mijn Pensioen.