Metro Pensioenfonds belegt niet in Rusland

Metro Pensioenfonds is zeer geschokt door het geweld door de Russische invasie in Oekraïne en leeft mee met alle getroffenen van de oorlog. Het geweld tegen de bevolking is een grove schending van de mensenrechten met onschuldige slachtoffers tot gevolg. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt of jouw Pensioenfonds banden heeft met Rusland.

In haar MVB-beleid (pdf) over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen heeft Metro Pensioenfonds vastgelegd dat haar beleid is gebaseerd op 5 pijlers. 1 van deze pijlers is dat de vermogensbeheerder de principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde naties hanteert. De Russische invasie van Oekraïne gaat in tegen het internationaal recht en de beginselen van Handvest Verenigde Naties. Metro Pensioenfonds distantieert zich daarmee van de actie van Rusland.

Metro Pensioenfonds belegt niet in bedrijven gevestigd in Rusland en ook de roebel zit niet in de beleggingsportefeuille. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.