Wat als je een klacht hebt?

Metro Pensioenfonds wil je zo goed mogelijk informeren over je pensioen. Wij volgen procedures om fouten zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar ook al houdt het pensioenfonds zich strikt aan de regels, toch kan het voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent, of vind je misschien dat je niet goed bent behandeld. Als je een klacht hebt proberen we daar natuurlijk eerst onderling uit te komen. Als dat niet lukt, kun je schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds.

 

Nadat je het bestuur in zo’n situatie schriftelijk van je klacht op de hoogte hebt gebracht, ontvang je binnen tien dagen een ontvangstbevestiging van het bestuur. Soms ook al eerder, als een klacht bijvoorbeeld sneller kan worden afgehandeld. Vervolgens zal het pensioenfonds binnen zes weken met een inhoudelijk onderbouwde reactie terugkomen op je klacht. In het geval het pensioenfonds voorziet dat er meer tijd nodig is om je klacht af te handelen hoor je van het pensioenfonds wat die termijn is.

 

In het geval je er toch niet uitkomt met het pensioenfonds kun je met je klacht terecht bij de Ombudsman Pensioenen (www.ombudsmanpensioenen.nl).