Uit dienst: wat gebeurt er met je pensioen?

Zodra je uit dienst bent bij Makro, bouw je geen pensioen meer op bij ons. Metro Pensioenfonds stuurt je een overzicht waarop de waarde van je opgebouwde pensioen staat vermeld. Ga je uit dienst bij Makro en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? Dan bepaalt de hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar wat er met je pensioen gebeurt.

 

Automatische waardeoverdracht bij klein pensioen

Is je opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Metro Pensioenfonds er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Metro Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij Mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft je pensioen bij Metro Pensioenfonds. Stopte je pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is je opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Kiezen voor waardeoverdracht

Is je opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar, dan beslis je zelf of je je pensioen meeneemt naar je volgende pensioenuitvoerder. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je je pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Laat je vooraf goed informeren over de gevolgen van waardeoverdracht. Of het voor jou voordelig is om te kiezen voor waardeoverdracht, is vooral afhankelijk van de financiële situatie bij de nieuwe pensioenuitvoerder in vergelijking met de situatie bij ons. Hoe een pensioenuitvoerder er financieel voor staat is namelijk bepalend voor het verlagen dan wel verhogen van pensioenen. De Pensioenvergelijker kan helpen om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen je oude en nieuwe pensioenregeling.

 

Na afronding van de waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder, heb je geen rechten, plichten of aanspraken meer bij Metro Pensioenfonds. Overigens is het zo dat pensioenfondsen alleen mogen meewerken aan waardeoverdracht als hun financiële situatie dat toestaat. Dat betekent dat hun dekkingsgraad ten minste 100% moet zijn.

 

Wat als je niet kiest voor waardeoverdracht?

Als je pensioen hoger is dan € 484,09 per jaar en je wilt geen waardeoverdracht, dan blijft het pensioen dat je bij Makro hebt opgebouwd staan bij Metro Pensioenfonds. Het wordt dan vanaf je pensioendatum aan je uitbetaald. Na je vertrek bij Makro betaal je geen premie meer aan Metro Pensioenfonds, maar ga je verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever. Je pensioen bij Metro Pensioenfonds groeit niet meer mee met de ontwikkeling van je salaris. Wel proberen we het pensioen dat je bij ons hebt achtergelaten waardevast te houden door het zoveel mogelijk mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Maar deze indexatie kunnen we alleen toekennen als het pensioenfonds er financieel goed genoeg voorstaat. Meer over indexatie van de pensioenen door Metro Pensioenfonds lees je hier. Die informatie geldt voor zowel de ingegane pensioenen van de gepensioneerden, als voor de nog niet ingegane pensioenen van oud-medewerkers van Makro.