Uit dienst: Partner- en wezenpensioen

Partnerpensioen

Naast ouderdomspensioen heb je tijdens je dienstverband bij Makro ook partnerpensioen opgebouwd. Als je komt te overlijden als je uit dienst bent bij Makro dan blijft voor je partner het recht op partnerpensioen bestaan. Je partner krijgt na je overlijden ongeveer 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Dat is echter niet het geval als je toen je uit dienst ging hebt gekozen voor waardeoverdracht, of als je bij je pensionering (een deel van) het partnerpensioen hebt geruild voor extra ouderdomspensioen. Ook kan het partnerpensioen voor je partner lager zijn als er een ex-partner is die recht heeft op een deel van het partnerpensioen. Overigens kan alleen de partner die je had vóórdat je met pensioen ging in aanmerking komen voor een partnerpensioen.

 

Je partner ontvangt het partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand nadat je bent overleden. De uitkering eindigt wanneer je partner zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Let op: Om voor een partnerpensioen in aanmerking te komen moet je partner wel bekend zijn bij het pensioenfonds. Dit is belangrijk om bij stil te staan als je ongehuwd samenwoont. Je moet dan een samenlevingsovereenkomst hebben die bij een notaris is vastgelegd én je moet je partner bij het pensioenfonds hebben aangemeld. Als je niets hebt vastgelegd bij de notaris, dan moet je kunnen aantonen dat je minimaal 5 jaar met je partner op hetzelfde adres hebt samengewoond; dit moet blijken uit het bevolkingsregister. Anders heeft je partner géén recht op partnerpensioen. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan hoef je je partner niet aan te melden bij het pensioenfonds.

 

Ex-partner: bijzonder partnerpensioen

Ook een eventuele ex-partner kan in aanmerking komen voor een deel van het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen en het bedraagt ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat tot aan het einde van de relatie is opgebouwd.

 

Let op: ingeval van ‘scheiding van tafel en bed’ wordt er geen bijzonder partnerpensioen afgesplitst. Dit gebeurt pas als het huwelijk daadwerkelijk is ontbonden.

 

Wezenpensioen

Na je overlijden hebben je kinderen tot hun 18de recht op een wezenpensioen van Metro Pensioenfonds. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je bent overleden. Je kind ontvangt het wezenpensioen tot en met de maand waarin hij of zij 18 jaar wordt. Als je kind op dat moment studeert of invalide is, loopt het wezenpensioen maximaal door totdat hij of zij 27 is.

 

Ieder kind krijgt 20% van het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd (voor maximaal 4 kinderen). Wanneer ook je (ex-)partner is overleden verdubbelen we het bedrag.

 

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl.