Uit dienst en arbeidsongeschiktheid

Als je tijdens je dienstverband bij Makro arbeidsongeschikt bent geworden, heeft Metro Pensioenfonds je pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet. Nadat je uit dienst bent gegaan (en nog niet met pensioen) en je op dat moment gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent, dan loopt de pensioenopbouw (voor dat gedeelte) door. Over het gedeelte dat je arbeidsgeschikt was stopt de pensioenopbouw. Iemand die arbeidsongeschikt en uit dienst is, is geen deelnemer meer, maar bouwt dus nog wél pensioen op over het arbeidsongeschikte deel. Als de mate van je arbeidsongeschiktheid toeneemt nadat je bij Makro uit dienst bent gegaan, dan heeft dit geen gevolgen meer voor de opbouw van pensioen bij het Metro Pensioenfonds.

 

Ben je arbeidsongeschikt en uit dienst en word je weer volledig hersteld verklaard, dan eindigt je gehele pensioenopbouw bij Metro Pensioenfonds.

 

Mate van                        Mate van
arbeids-                          premievrije
ongeschiktheid               pensioenopbouw

0-35%                          0%

35-45%                        40,0%

45-55%                        50,0%

55-65%                        60,0%

65-80%                        72,5%

80% of meer                100%