Pensioenopbouw per 1 januari 1,60%

De ontwikkeling van de rente is het afgelopen jaar de goede kant op gegaan. Hoewel de rente nog steeds historisch laag is, zijn de kosten voor opbouw van pensioenaanspraken wel iets gedaald. Daarom kan de korting op de pensioenopbouw van 2021 komen te vervallen. In 2021 was je pensioenopbouw tijdelijk verlaagd van 1,60% naar 1,55%.

Makro betaalt het grootste deel van de premie. De rest betaal je zelf. We kijken ieder jaar of de afgesproken pensioenopbouw van 1,60% haalbaar is. Als de premie door bijvoorbeeld een lage rentestand niet voldoende blijkt te zijn, stort Makro geen geld bij. Je bouwt in dat jaar dan minder pensioen op. Dit was in 2021 helaas het geval. Voor 2022 is de premie voldoende om de opbouw van 1,60% te mogen toezeggen.

Je bouwt ieder jaar een deel van je pensioen op
Je doet dit over je pensioengrondslag. Dus niet over jouw hele bruto jaarsalaris. We houden namelijk rekening met de AOW-uitkering die je later van de overheid krijgt. Het deel van je brutosalaris waarover je geen pensioen opbouwt heet de 'franchise'. Je pensioengrondslag is dus jouw bruto jaarsalaris min de franchise. Over de pensioengrondslag bouw je in 2022 1,60% pensioen op tot een maximaal bruto jaarsalaris (maximum in 2021 is € 112.189,- en in 2022 € 114.866,-).

Wil je meer weten over jouw pensioenregeling?
Op onze website vind je hierover veel informatie. Neem eens een kijkje!

De pensioenregeling bij Metro Pensioenfonds